De opgaven bij Defensie, om mee te komen met de steeds sneller gaande ontwikkelingen en tegelijkertijd   te blijven investeren, vragen nog steeds om substantieel meer middelen dan die er nu beschikbaar worden gesteld. Ook personele tekorten en snel veranderende technologie een uitdaging waarvoor nieuwe samenwerkingsvormen nodig zijn.

Het defensiebudget is de afgelopen kabinetsperiode structureel met miljarden verhoogd, er zijn echter nog steeds grote verschillen tussen ambitie en middelen. De extra investeringen in de afgelopen jaren gingen primair naar vastgoed en personeel. Daarnaast wordt in extra F-35 toestellen, ondersteuning van de special forces en in versterking van het cyber- en informatiedomein geïnvesteerd. Maar er blijft een lijst van andere broodnodige investeringen over zoals in het Nationaal Plan voor de NAVO werd gepresenteerd. De NIDV vindt dat de Nederlandse regering het percentage van het BNP dat wordt besteed aan defensie zo snel mogelijk, moet laten groeien naar de afgesproken 2% NAVO-norm.

Aankomende evenementen

Laatste nieuws