De opgaven bij Defensie, om mee te komen met de steeds sneller gaande ontwikkelingen en tegelijkertijd  te blijven investeren, vragen nog steeds om substantieel meer middelen dan die er nu beschikbaar worden gesteld. Ook personele tekorten en snel veranderende technologie een uitdaging waarvoor nieuwe samenwerkingsvormen nodig zijn.

Zakendoen met Defensie

Defensie is een van de grootste investeerders binnen de Nederlandse overheid. Jaarlijks koopt Defensie voor miljarden aan nieuw materieel en diensten. De NIDV helpt bedrijven om succesvol zaken te doen met Defensie. Via platformen , themabijeenkomsten en masterclasses helpt de NIDV haar deelnemers optimaal haar kansen te benutten.

Ga naar Defensies algemene voorwaarden

De NIDV-deelnemers ontvangen ook vooraankondigingen van aanbestedingen voordat deze worden gepubliceerd.

Voordelen deelnemersschap

Defensie Materieel Organisatie

De Defensie Materieel Organisatie (DMO) is verantwoordelijk voor de aankoop. De organisatie sluit hiervoor honderden contracten per jaar af voor de meest uiteenlopende projecten. DMO is ook verantwoordelijk voor de verkoop van Defensiematerieel. En levert enkele ICT-diensten binnen de overheid. De NIDV onderhoudt namens de kennisinstellingen en industrie goede relaties met de DMO. Meerdere malen per jaar organiseert de NIDV met de Directeur DMO regiodagen om het MKB in staat te stellen op het juiste niveau connecties te leggen.

Laatste nieuws

Nieuws: 20-12-2022

Luchtmobiele Brigade bestelt extra voertuigen bij Defenture

DMO, de inkooporganisatie van de Nederlandse Defensie die de Krijgsmacht van efficiënt en veilig materieel voorziet, heeft Defenture de opdracht gegund voor de levering van tenminste 41 licht tactische voertuigen. Deze Defenture GRF voertuigen (bij Defensie bekend onder de naam VECTOR) zijn bestemd voor de Luchtmobiele Brigade (11 LMB), een eenheid van de Landmacht. Daarbij biedt dit contract Defensie de mogelijkheid om voor een langere periode additionele voertuigen aan te schaffen. Defenture zal vanaf najaar 2023 de eerste voertuigen leveren aan de Luchtmobiele Brigade en verwacht de eerste batch van 41 GRF voertuigen medio 2024 geleverd te hebben.
NGP|Defensie|Industrie Nieuws

Nieuws: 25-11-2022

Defensie’s Ruimtevaartagenda is uit!

Vandaag is de lang verwachte Defensie Ruimte Agenda goedgekeurd door de ministerraad. Het wachten blijkt de moeite waard te zijn geweest: er ligt nu een heldere agenda waarin Defensie onderstreept dat de inrichting van de ruimte als vijfde operationele domein urgent is voor het informatiegestuurd optreden van onze strijdkrachten. Het gebruik van de ruimte is onmisbaar geworden voor het goed functioneren van onze krijgsmacht en onze maatschappij als geheel. Vanuit militaire optiek gaat het daarbij met name om het gebruik van satellieten die essentieel zijn voor navigatie, communicatie, positie- en tijdsbepaling, aardobservatie, en intelligence, surveillance and reconnaissance.
NPVS|Defensie|Algemeen

Nieuws: 21-11-2022

Grote uitdaging voor Koninklijke Marechaussee in Defensienota

Op 9 november heeft de Koninklijke Marechaussee een 60-tal NIDV-deelnemers gesproken over de uitdagingen en kansen die de Defensienota hen biedt. De presentatie van Commandant Koninklijke Marechaussee Luitenant-generaal Hans Leijtens en directeur Kennis, Strategie en Innovatie Brigade-generaal Jos Pieters gaf het startschot voor interessante dialoog met het publiek.
Defensie|NIDV nieuws