De opgaven bij Defensie, om mee te komen met de steeds sneller gaande ontwikkelingen en tegelijkertijd  te blijven investeren, vragen nog steeds om substantieel meer middelen dan die er nu beschikbaar worden gesteld. Ook personele tekorten en snel veranderende technologie een uitdaging waarvoor nieuwe samenwerkingsvormen nodig zijn.

Zakendoen met Defensie

Defensie is een van de grootste investeerders binnen de Nederlandse overheid. Jaarlijks koopt Defensie voor miljarden aan nieuw materieel en diensten. De NIDV helpt bedrijven om succesvol zaken te doen met Defensie. Via platformen , themabijeenkomsten en masterclasses helpt de NIDV haar deelnemers optimaal haar kansen te benutten.

De NIDV-deelnemers ontvangen ook vooraankondigingen van aanbestedingen voordat deze worden gepubliceerd.

Voordelen deelnemersschap

Defensie Materieel Organisatie

De Defensie Materieel Organisatie (DMO) is verantwoordelijk voor de aankoop. De organisatie sluit hiervoor honderden contracten per jaar af voor de meest uiteenlopende projecten. DMO is ook verantwoordelijk voor de verkoop van Defensiematerieel. En levert enkele ICT-diensten binnen de overheid. De NIDV onderhoudt namens de kennisinstellingen en industrie goede relaties met de DMO. Meerdere malen per jaar organiseert de NIDV met de Directeur DMO regiodagen om het MKB in staat te stellen op het juiste niveau connecties te leggen.

Laatste nieuws

Nieuws: 25-11-2022

Defensie’s Ruimtevaartagenda is uit!

Vandaag is de lang verwachte Defensie Ruimte Agenda goedgekeurd door de ministerraad. Het wachten blijkt de moeite waard te zijn geweest: er ligt nu een heldere agenda waarin Defensie onderstreept dat de inrichting van de ruimte als vijfde operationele domein urgent is voor het informatiegestuurd optreden van onze strijdkrachten. Het gebruik van de ruimte is onmisbaar geworden voor het goed functioneren van onze krijgsmacht en onze maatschappij als geheel. Vanuit militaire optiek gaat het daarbij met name om het gebruik van satellieten die essentieel zijn voor navigatie, communicatie, positie- en tijdsbepaling, aardobservatie, en intelligence, surveillance and reconnaissance.
NPVS|Defensie|Algemeen

Nieuws: 21-11-2022

Grote uitdaging voor Koninklijke Marechaussee in Defensienota

Op 9 november heeft de Koninklijke Marechaussee een 60-tal NIDV-deelnemers gesproken over de uitdagingen en kansen die de Defensienota hen biedt. De presentatie van Commandant Koninklijke Marechaussee Luitenant-generaal Hans Leijtens en directeur Kennis, Strategie en Innovatie Brigade-generaal Jos Pieters gaf het startschot voor interessante dialoog met het publiek.
Defensie|NIDV nieuws

Nieuws: 28-10-2022

‘Houdt Nederlandse maritieme kennis beschikbaar voor krijgsmacht’

‘De betrokkenheid van de Nederlandse defensie-industrie bij de aanschaf van nieuwe onderzeeboten is essentieel voor het behouden van een autonome krijgsmacht. Zonder de inzet van Nederlandse bedrijven, dreigt belangrijke maritieme kennis en kunde uit ons land verloren te gaan en staat de eigen zeggenschap over de inzetbaarheid van onderzeeboten op het spel.’ Dat zeggen NIDV, NMT, FME en VNO-NCW in een Brief aan de Tweede Kamer. De organisaties herhalen hun eerdere oproep om de betrokkenheid van Nederlandse bedrijven – inclusief het MKB – zo goed mogelijk te borgen.  
DUKC|Defensie|Industrie Nieuws