De opgaven bij Defensie, om mee te komen met de steeds sneller gaande ontwikkelingen en tegelijkertijd  te blijven investeren, vragen nog steeds om substantieel meer middelen dan die er nu beschikbaar worden gesteld. Ook personele tekorten en snel veranderende technologie een uitdaging waarvoor nieuwe samenwerkingsvormen nodig zijn.

Zakendoen met Defensie

Defensie is een van de grootste investeerders binnen de Nederlandse overheid. Jaarlijks koopt Defensie voor miljarden aan nieuw materieel en diensten. De NIDV helpt bedrijven om succesvol zaken te doen met Defensie. Via platformen , themabijeenkomsten en masterclasses helpt de NIDV haar deelnemers optimaal haar kansen te benutten.

Ga naar Defensies algemene voorwaarden

De NIDV-deelnemers ontvangen ook vooraankondigingen van aanbestedingen voordat deze worden gepubliceerd.

Voordelen deelnemersschap

Defensie Materieel Organisatie

De Defensie Materieel Organisatie (DMO) is verantwoordelijk voor de aankoop. De organisatie sluit hiervoor honderden contracten per jaar af voor de meest uiteenlopende projecten. DMO is ook verantwoordelijk voor de verkoop van Defensiematerieel. En levert enkele ICT-diensten binnen de overheid. De NIDV onderhoudt namens de kennisinstellingen en industrie goede relaties met de DMO. Meerdere malen per jaar organiseert de NIDV met de Directeur DMO regiodagen om het MKB in staat te stellen op het juiste niveau connecties te leggen.

Laatste nieuws