De Koninklijke Landmacht, CGI en Capgemini hebben besloten hun samenwerking voor het uitwisselen van personeel en kennis te verlengen. De Landmacht bouwt aan een wendbare organisatie die snel kan anticiperen op veranderende omstandigheden. Om dit vorm te geven wordt gebruik gemaakt van de kracht van open samenwerking tussen civiele en militaire organisaties. Kern is dat de landmacht over extra materieel en personeel kan beschikken als dat nodig is, zoals tijdens crisis- of conflictsituaties. Daarvoor is samenwerking met het bedrijfsleven onontbeerlijk.

Om te onderzoeken hoe een dergelijke samenwerking op het gebied van IT vorm kan krijgen, startte de Landmacht in 2018 samen met CGI Nederland en Capgemini Nederland een verkenning naar de mogelijkheden en onmogelijkheden in de samenwerking tussen een civiel bedrijf en een militaire organisatie. Aanleiding was de oprichting van het C2-OndersteuningsCommando (C2OstCo), waarmee een aantal bestaande onderdelen zijn samengevoegd in een nieuwe organisatie met als hoofdtaak het verzorgen van communicatieverbindingen en communicatiesystemen van de Landmacht.

In de laatste twee jaar heeft deze samenwerking verschillende mooie resultaten opgeleverd, zoals een Digital Learning Hub en een innovatieve uitwisseling van personeel. Daarom hebben de Landmacht, CGI en Capgemini besloten om deze succesvolle samenwerking met nog eens twee jaar te verlengen.