Op 16 september vond in Utrecht de eerste echte NIDV ILS-Platform jaarbijeenkomst plaats voor alle NIDV deelnemers en Defensievertegenwoordigers waarbij de voortgang van het afgelopen jaar is teruggekoppeld. Integrated Logistic Support (ILS) is al jaren een onderwerp dat meer aandacht behoeft en dat nu dus ook volop krijgt. Onder meer vanwege de introductie van nieuwe (internationale) ILS standaarden is het belang van een gestructureerde aanpak voor Defensie en industrie toegenomen. Wederom een geslaagd fysiek NIDV events met hoge opkomst in een corona-proof setting.18

Het ILS platform betekent een belangrijke impuls tot een succesvolle en pragmatische invoering van de nieuwe ILS-standaarden. Initieel ligt de focus van het ILS-platform op het maritieme domein vanwege de aankomende grote Defensie materieels-projecten. Het is echter ook de bedoeling om een Defensiebrede scope te hanteren zoals het Land- en het Luchtdomein. Daarnaast zal vervolgens ook de aandacht uitgaan naar bredere (gerelateerde) onderwerpen als Performance Based Logistics en Prestatiecontracten.

 

Werkgroepen van  het ILS-platform

 

De voorzitters van de diverse werkgroepen hebben hun behaalde resultaten en toekomstige focusgebieden gepresenteerd. Zo ging de voorzitter van de werkgroep SX000i (Integraal) Berend Jongebloed (Thales) onder meer nader in op de Life Cycle aanpak voor ILS, roadmaps en afstemming tussen de werkgroepen. Desmond Kramer (Damen) als plaatsvervangend voorzitter van de WG S1000D (Documentatie) besprak verdere standaardisatie, ‘van theorie naar praktijk’ en bijbehorende ‘deliverables’. In een uitstekende duo presentatie zijn de roadmaps voor concrete implementatie van SX000i bij Defensie/Marine besproken door Sander van Leeuwen & Gerke Mulder (Defensie).

 

Combat Support Ship aanjager implementatie ILS

Het project ‘Combat Support Ship’ speelt een voortrekkers rol bij de concrete implementatie van ILS standaarden. Ook kwam de impact op andere projecten zoals VV-M-fregatten en projecten bij de CLAS en CLSK aan bod. Zo is weer een belangrijke stap gezet bij de praktische en duidelijke invulling voor het gebruik van de ILS standaarden en specificaties. Voor de WG S2000M (Maintenance) nemen Patrick Fakkert (Verebus) en voor WG S3000L (Logistic Support Analysis) en WG S4000P (Preventive Maintenance) Shadia Shanehsaz (ADSE) het voortouw.

Tevens is inmiddels een ILS-website ingericht en is een inventarisatie gemaakt van het bestaande aanbod aan relevante trainingen door een separate werkgroep onder regie van Verebus/Etteplan (Dhr Sebastiaan ten Hoopen / Dhr Leo Adank)).

Daarmee heeft het NIDV ILS Platform een zeer voortvarend eerste jaar achter de rug onder de bezielende leiding van bestuursvoorzitter Pieter van  Breugel (Verebus).

Laatste nieuws

Nieuws: 11-04-2024

Integrated Logistics Support wordt Integrated Product Support

Het Integrated Logistics Support (ILS) Platform van de NIDV is al een aantal jaar bezig met het vormgeven van een uniforme aanpak voor life-cycle-management binnen Defensie en Nederland. De focus ligt hierbij op datamodules en Integrated Product Support, zoals gedefinieerd in de internationale ASD S-serie specificaties. Aangezien standaardisatie ook betekent dat je dezelfde termen en definities gebruikt, is besloten de naam te wijzigen. Het ILS platform heet voortaan IPS platform.   
IPSP|Algemeen

Nieuws: 12-10-2023

De toekomst in kaart voor integrated logistics

11 oktober ontving het NIDV platform Integrated Logistics Support 65 experts uit Defensie en bedrijfsleven voor haar jaarbijeenkomst en seminar “De toekomst in kaart”. Deze opkomende methodiek voor planning en specificaties van onderhoud voor nieuw materieel wordt steeds concreter.
IPSP|NIDV nieuws

Nieuws: 01-07-2022

Grote opkomst NIDV ILS Platform seminar

Op dinsdag 28 juni is een ILS Platform seminar georganiseerd op Damens locatie te Gorinchem. Het Integrated Logistic Support seminar was met name bedoeld voor NIDV-bedrijven die te maken (gaan) krijgen met nieuwe eisen rond documentatie (S1000D) en de verdere logistieke invulling rond hun product (SX000i, S2000M, S3000L, S4000P). Defensie stapt net als vele andere NAVO-landen over op de zogenaamde ASD S-serie specificaties. Deelnemers en deskundigen behandelden vragen als: Wat betekent dit nu precies voor alle toeleveranciers in de keten? Wat moet er praktisch geregeld worden en hoe zou dat kunnen? Zijn er ook voordelen uit te behalen? Wie betaalt de kosten hiervan?
IPSP|Defensie|NIDV nieuws