In de afgelopen vakantieperiode heeft Triangular Group Academy (TGA) uit Schiedam zich als nieuwe deelnemer aangesloten bij de NIDV. TGA is een opleidings- en kennisinstituut op het gebied van veiligheid en weerbaarheid. Met hun ruime ervaring binnen de Nederlandse Special Forces, inlichtingendiensten en speciale Politie eenheden ontzorgen zij overheidsinstanties en private ondernemingen d.m.v. capacity building (opleiden & trainen), advies en begeleiding.

Defensie en Politie

TGA verzorgt onder andere trainingen en opleidingen voor Defensie en de politie. De instructeurs van TGA zijn als militair (SOF), Politie (DKDB, AT, DSI, OT) of marechaussee (BSB) opgeleid om hun specialisme uit te oefenen onder de meest uitdagende omstandigheden. Alle bij TGA werkzame instructeurs hebben ruime operationele ervaring in binnen- en buitenland en beschikken zo over een realistische opleidingsmentaliteit met een breed begrip van de beroepscontext van de cursisten. Naast opleidingen biedt TGA ook begeleiding en advies gericht op security en veiligheid.

TGA kan instructeurs leveren die capaciteitstekorten in bestaande structuren en opleidingen opvullen (incompany/insourcing). Daarnaast beschikt TGA over de capaciteit om volledige opleidingen te verzorgen op locatie of in missiegebied (outsourcing). De opleidingsmethodiek bestaat uit de onderstaande fases: Opleiden | Toetsen | Trainen | Oefenen. Uiteraard kan TGA ook de afzonderlijke fases in deze ritmiek aanbieden ter aanvulling van een bestaande structuur. Met het deelnemersschap bij de NIDV wil TGA hun goede positie bij Defensie en Politie onderstrepen en een nog betere footprint bij deze overheden behalen. De NIDV wenst TGA veel succes en zal haar uiterste best doen om de doelstellingen van TGA te ondersteunen.