Dit jaar is het wederom duidelijk geworden dat de veiligheidsketens een onmisbare rol in onze maatschappij vervullen. Binnenlandse- en internationale ontwikkelingen vragen om een kabinet dat blijft investeren in Politie, krijgsmacht en veiligheidsdiensten. De Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid zou dan ook graag willen dat het kabinet verder inzet op haar eerdere ambitie om in 2024 aan de NAVO-norm van 2% BBP te voldoen in de nieuwe rijksbegroting. “Het kabinet heeft aan het begin van haar regeringsperiode goede stappen gezet door te investeren in personeel, inzetbaarheid en materieel,” aldus Ron Nulkes, directeur NIDV. “Maar ook mag geen gas worden teruggenomen op het moment dat we extra inspanningen nodig hebben om groeiende problematiek te voldoen.”

Om veiligheid adequaat te organiseren en toe te rusten zijn investeringen nodig die aanzienlijk hoger zijn dan de voorliggende Rijksbegroting biedt. De instabiliteit van onze moderne samenleving waarschuwt nog eens dat veiligheid de basisvoorwaarde is voor welvaart en voor welzijn. Het gaat op veiligheid op elk niveau en nationaal en internationaal, in de persoonlijke levenssfeer en bij productieprocessen, bij de grenzen en ten opzichte van nationale en internationale criminaliteit.

Goed nieuws

Toch is er ook goed nieuws. Defensie heeft voor haar vastgoed €280 miljoen naar voren gehaald om te investeren in hoognodige nieuwbouw en onderhoud. Daarnaast zijn de ambitieuze energiedoelstellingen van Defensie een kans om samen met het bedrijfsleven te innoveren en te innoveren. Bovenal is er via het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een budget van 20 miljoen Euro beschikbaar gesteld aan het Commissariaat Militaire Productie (CMP) voor deelname aan het Europese Defensiefonds. Hiermee wordt een grote stap gezet richting Nederlands succes bij Europese Defensie-industrie initiatieven.

Gelukkig gaan ook de  investeringen  door zoals te lezen in het Defensie Projectoverzicht. Jaarlijks wordt meer dan 2 miljard aan materieel, IT en vastgoed verworven en gebouwd. Bijvoorbeeld met de nationale aanbesteding van grote projecten zoals het Combat Support Ship en het vooruitzicht op de aanbesteding van de M-fregatten bij Nederlandse werven zet het kabinet in op vernieuwing van de krijgsmacht, werkgelegenheid én het innovatief vermogen van de Nederlandse economie. Investeringen in Defensie biedt daarmee kansen voor Defensie én industrie.

Coronacrisis en investeren

Ook binnen de Defensie- en veiligheidsindustrie heeft de coronacrisis een grote impact. Naast de generieke coronamaatregelen blijft de NIDV benadrukken dat het specifieke beleid richting de NL-DVI niet mag verzwakken. De veiligheidsketens staan nog steeds onder druk en zullen ook de komende jaren nog aandacht nodig hebben. De NIDV blijft zich hier de komende jaren dan ook actief voor inzetten en is blij met de samenwerking met het ministerie van Defensie sinds maart. Onder andere met het coronaloket en de verschillende taskforces die samen met industrie en kennisinstellingen zijn gestart is gericht opgetreden tegen de problematiek.

Hoofdlijnen uit de Rijksbegroting 2021

  • Defensie haalt 280 miljoen Euro naar voren voor investeringen in vastgoed.
  • Defensie besteedt in totaal ruim 2 miljard Euro aan materieel, IT en vastgoed in 2021.
  • Er komt 20 miljoen Euro beschikbaar voor deelname aan het Europese Defensiefonds.

U kunt de Rijksbegroting hier terugvinden. He nieuwe Defensie Materieel Projectenoverzicht staat hier.

Aankomende evenementen

Laatste nieuws

Nieuws: 03-06-2024

NL EASP AIR voor 4e keer contract toegewezen door Frontex EU Grens- en Kustwacht

Voor de vierde keer heeft NL EASP AIR een meerjarige, lange afstand, maritieme surveillance contract toegewezen gekregen door de Europese Commissie en EU Frontex Border and Coast Guard. Er zijn maar drie EU dienstverleners geselecteerd voor dit contract met een waarde van €112 miljoen. Een mid-range tender met een waarde van €50 miljoen wordt momenteel nog verwerkt.
Industrie Nieuws

Nieuws: 30-05-2024

Noodzakelijke opschaling vraagt om passende maatregelen

Het ministerie van EZK voor tweejaarlijks een onderzoek uit naar de omvang, structuur en kennis van de NLDTIB. Berenschot heeft dit onderzoek begin 2024 uitgevoerd, en het rapport daarvan is 27 mei naar de Tweede Kamer gestuurd.  Belangrijke nieuwe thema’s in dit onderzoek waren groeiverwachtingen, opschalingsmogelijkheden en financieringsknelpunten.
Algemeen

Nieuws: 17-05-2024

Defensie projecten overzicht 2024 gepubliceerd

Op 15 mei – op verantwoordingsdag- is het nieuwe Defensie Projectenoverzicht (DPO) 2024 aangeboden aan Tweede Kamer en gepubliceerd. Het Defensie Projectenoverzicht wordt tegenwoordig op verantwoordingsdag gepubliceerd, naar aanleiding van de actualisatie van het DMP-proces.  De belangrijkste reden is dat het primair een verantwoordingsdocument is, en de publicatiedatum dus beter past bij verantwoordingsdag. De NIDV Projectendag, normaal gespoken gekoppeld aan het DPO, zal dit jaar nog steeds op 24-09-2024 plaatsvinden.
Algemeen