Het project Grensverleggende IT (GriT) heeft een volgende formele stap gemaakt. Eerder dit jaar kon de opdracht gegund worden aan het consortium ATOS, IBM, Unica (met daarbij vele toeleveranciers). Voor de daadwerkelijke start met de eerste ‘blokken’ is nu door het BIT groen licht gegeven. Ondanks eerdere vertraging kan er nu weer verder worden gewerkt aan dit grote project.

De reactie van de staatssecretaris op het definitief BIT-advies GrIT blokken: “ik ben content met de overkoepelende conclusie van het AcICT dat er geen inhoudelijke belemmeringen zijn om de blokken in uitvoering te geven, mits een aantal aanbevelingen worden opgevolgd. Deze aanbevelingen neem ik over. Inmiddels zijn deze al grotendeels verwerkt in de projectplannen waarmee de afzonderlijke blokken in uitvoering worden gegeven.”

Laatste nieuws