GrIT (Grensverleggende IT) is een zeer omvangrijk Defensie programma om de ICT (zowel in kantoor- als in in operationele omgeving) te moderniseren. Helaas zijn er diverse vertragingen ontstaan.

Tot deze vierde toetsing door het BIT (Buro ICT Toetsing) was het programma gepauzeerd waarbij de minister twee hoofdscenarios voor voortzetting onderzocht. Dit onderzoek is nu klaar. In haar brief aan de tweede kamer wordt een “concept definitieve business case” voorgelegd  waarin aan alle adviezen van de BIT nu is voldaan.

De minister is voornemens om een uitnodiging tot inschrijving aan het consortium te sturen na het Algemeen overleg met de Vaste Kamercommissie van Defensie op 10 december. Het consortium biedt vervolgens haar offerte (inschrijving) aan en na een positieve beoordeling van de offerte zal Defensie overgaan tot voorlopige gunning. Na de bijbehorende financiële goedkeuringstrajecten zal ondertekening van het contract plaatsvinden.

De NIDV is verheugd dat het GrIT-programma nu in het finale stadium is gekomen. Dat is goed voor Defensie en voor de Nederlandse defensie- en veiligheidsindustrie.

Laatste nieuws