GrIT (Grensverleggende IT) is een zeer omvangrijk Defensie programma om de ICT (zowel in kantoor- als in in operationele omgeving) te moderniseren. Helaas zijn er diverse vertragingen ontstaan.

Tot deze vierde toetsing door het BIT (Buro ICT Toetsing) was het programma gepauzeerd waarbij de minister twee hoofdscenarios voor voortzetting onderzocht. Dit onderzoek is nu klaar. In haar brief aan de tweede kamer wordt een “concept definitieve business case” voorgelegd  waarin aan alle adviezen van de BIT nu is voldaan.

De minister is voornemens om een uitnodiging tot inschrijving aan het consortium te sturen na het Algemeen overleg met de Vaste Kamercommissie van Defensie op 10 december. Het consortium biedt vervolgens haar offerte (inschrijving) aan en na een positieve beoordeling van de offerte zal Defensie overgaan tot voorlopige gunning. Na de bijbehorende financiële goedkeuringstrajecten zal ondertekening van het contract plaatsvinden.

De NIDV is verheugd dat het GrIT-programma nu in het finale stadium is gekomen. Dat is goed voor Defensie en voor de Nederlandse defensie- en veiligheidsindustrie.

Aankomende evenementen

Laatste nieuws

Nieuws: 23-09-2021

HENSOLDT levert radioverkenningssystemen aan Nederland en Duitsland

De leverancier van sensoren, HENSOLDT, levert een mobiel systeem voor tactische radioverkenning aan Nederland en Duitsland. Een bijbehorende order is inmiddels door DMO-directeur vice-admiraal Arie Jan de Waard namens beide partnerlanden ondertekend.
NIVP|Defensie|Industrie Nieuws

Nieuws: 10-09-2021

NIVP-bijeenkomst over AI voor Defensie een succes

Het NIDV Informatie Voorzienings Platform (NIVP) heeft op 9 september een bijeenkomst georganiseerd over de toepassing van AI bij Defensie. De bijeenkomst is opgezet met hulp van de Nederlandse AI Coalitie, de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM), Royal NLR en het ministerie van Defensie. De meer dan 40 aanwezige bedrijven en kennisinstellingen zijn tijdens deze dag met Defensie de dialoog aangegaan en met elkaar gesproken over mogelijke oplossingen en initiatieven bij dit onderwerp. Afgesproken is dat bij diverse onderwerpen vervolgsessies worden georganiseerd.
NIVP|Innovatie|NIDV nieuws

Nieuws: 30-06-2021

Cybersecurity: nieuwe handreiking NCSC en cybersecuritybeeld 2021

Digitale veiligheid, Cybersecurity, vereist voortdurende alertheid en het tijdig nemen van beveiligingsmaatregelen. Daarom heeft het NCSC (Nationaal Cyber Security Centrum) een handreiking opgesteld om bedrijven en overheid te informeren over maatregelen die elke organisatie zou moeten treffen. Tegelijkertijd is ook het nieuwe Cybersecuritybeeld 2021 gepubliceerd. Het rapport geeft inzicht in de digitale dreiging, de belangen die daardoor kunnen worden aangetast, de weerbaarheid en actuele risico’s.
NIVP|Veiligheid|Algemeen