De NIDV heeft samen met de Nederlandse ambassade in Maleisië en het “Malaysia Institute of Defence and Security (MIDAS) op 3 november een webinar georganiseerd met als titel “Malaysia as a Maritime Nation: Prospects and Way Forward”. Ook het Ministerie van defensie van Maleisië en andere overheidsinstellingen hebben dit evenement gesteund.

Centraal stond het eerste “Malaysian White Paper” dat duidelijkheid geeft over de Maleisische strategie voor de komende tien jaar en dat leidt tot verdere plannen voor de nabije en verdere toekomst. Dit biedt kansen voor zowel de Maleisische als Nederlandse defensie-industrie, vanuit Nederland wordt daar invulling aan gegeven door de “partners voor International Business”, een consortium van NIDV-bedrijven dat in gezamenlijkheid werkt aan plannen om in Maleisië de markt verder te verkennen.

Voor het webinar waren er toonaangevende sprekers, waaronder de minister van defensie, YB Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, die voor het eerst in zijn ambt als minister deelnam aan een internationaal evenement. De minister en de andere presentatoren spraken de meer dan 200 deelnemers toe, allen afkomstig uit Nederland en Maleisië.  Ook DDMO, Vice-Admiraal A.J. de Waard was een spreker uit Nederland, hij gaf aan hoe Nederland zich in het verleden heeft ontwikkeld tot een maritiem land. CMP,J.C. Dicke, presenteerde hoe de overheid en het bedrijfsleven kunnen samenwerken, waar er kansen liggen en hoe we  gezamenlijke doelen kunnen bereiken.

Dit webinar biedt veel mogelijkheden en aanknopingspunten voor de toekomst, vanuit de NIDV zullen we aan dit webinar een gevolg geven.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Peter Huis in ’t Veld.

Foto: Malaysian Minister of Defense Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob

Aankomende evenementen

Laatste nieuws