De NIDV heeft samen met de Nederlandse ambassade in Maleisië en het “Malaysia Institute of Defence and Security (MIDAS) op 3 november een webinar georganiseerd met als titel “Malaysia as a Maritime Nation: Prospects and Way Forward”. Ook het Ministerie van defensie van Maleisië en andere overheidsinstellingen hebben dit evenement gesteund.

Centraal stond het eerste “Malaysian White Paper” dat duidelijkheid geeft over de Maleisische strategie voor de komende tien jaar en dat leidt tot verdere plannen voor de nabije en verdere toekomst. Dit biedt kansen voor zowel de Maleisische als Nederlandse defensie-industrie, vanuit Nederland wordt daar invulling aan gegeven door de “partners voor International Business”, een consortium van NIDV-bedrijven dat in gezamenlijkheid werkt aan plannen om in Maleisië de markt verder te verkennen.

Voor het webinar waren er toonaangevende sprekers, waaronder de minister van defensie, YB Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, die voor het eerst in zijn ambt als minister deelnam aan een internationaal evenement. De minister en de andere presentatoren spraken de meer dan 200 deelnemers toe, allen afkomstig uit Nederland en Maleisië.  Ook DDMO, Vice-Admiraal A.J. de Waard was een spreker uit Nederland, hij gaf aan hoe Nederland zich in het verleden heeft ontwikkeld tot een maritiem land. CMP,J.C. Dicke, presenteerde hoe de overheid en het bedrijfsleven kunnen samenwerken, waar er kansen liggen en hoe we  gezamenlijke doelen kunnen bereiken.

Dit webinar biedt veel mogelijkheden en aanknopingspunten voor de toekomst, vanuit de NIDV zullen we aan dit webinar een gevolg geven.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Peter Huis in ’t Veld.

Foto: Malaysian Minister of Defense Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob

Aankomende evenementen

Laatste nieuws

Nieuws: 25-11-2022

Defensie’s Ruimtevaartagenda is uit!

Vandaag is de lang verwachte Defensie Ruimte Agenda goedgekeurd door de ministerraad. Het wachten blijkt de moeite waard te zijn geweest: er ligt nu een heldere agenda waarin Defensie onderstreept dat de inrichting van de ruimte als vijfde operationele domein urgent is voor het informatiegestuurd optreden van onze strijdkrachten. Het gebruik van de ruimte is onmisbaar geworden voor het goed functioneren van onze krijgsmacht en onze maatschappij als geheel. Vanuit militaire optiek gaat het daarbij met name om het gebruik van satellieten die essentieel zijn voor navigatie, communicatie, positie- en tijdsbepaling, aardobservatie, en intelligence, surveillance and reconnaissance.
NPVS|Defensie|Algemeen

Nieuws: 21-11-2022

Grote uitdaging voor Koninklijke Marechaussee in Defensienota

Op 9 november heeft de Koninklijke Marechaussee een 60-tal NIDV-deelnemers gesproken over de uitdagingen en kansen die de Defensienota hen biedt. De presentatie van Commandant Koninklijke Marechaussee Luitenant-generaal Hans Leijtens en directeur Kennis, Strategie en Innovatie Brigade-generaal Jos Pieters gaf het startschot voor interessante dialoog met het publiek.
Defensie|NIDV nieuws

Nieuws: 19-11-2022

NEDS2022: drie dagen ook zakelijke aandacht voor vrede en veiligheid

Met een bijzonder succesvolle expositie heeft de NIDV de NEDS2022 in Ahoy op donderdag 17 november afgesloten. Maar liefst 3.500 bezoekers, 170 exposanten en 20 buitenlandse delegaties hebben hieraan bijgedragen.
NIDV nieuws