Nedinsco uit Venlo heeft met HENSHOLDT Optronics GmbH uit Oberkochen (DE) een intentieverklaring getekend om complexe onderdelen voor periscopen te produceren. De productie zal plaatsvinden in de bestaande vestiging van Nedinsco in Venlo. Voor de montage zal een high-end speciale productieruimte worden gecreëerd met behulp van de modernste optronische gereedschappen en apparatuur. De productie begint in de zomer van 2021 en zal de komende jaren naar verwachting verder groeien.

Nedinsco is sinds de oprichting van het bedrijf in 1921 betrokken bij de productie van complexe assemblages voor onderzeese periscopen en keert met deze stap terug naar een deel van zijn erfgoed. Klaus Rettenmaier; Head of Naval Systems bij HENSOLDT, zei: “Na vele jaren van nauwe samenwerking met Nedinsco, verwelkomt HENSOLDT de mogelijkheid om ons partnerschap strategisch te versterken. We zijn er trots op om toekomstige onderzeeërprogramma’s met Nedinsco te ondersteunen, vooral met betrekking tot een dergelijk aankomend en belangrijk programma van de toekomstige onderzeebootcapaciteit voor de Koninklijke Marine.”

Arno Bouwmeester; De CEO van Nedinsco zei: “Deze nieuwe business line onderstreept het strategische partnerschap tussen HENSOLDT en Nedinsco. We zijn er trots op dat we met onze knowhow en productiemogelijkheden kunnen bijdragen aan het succes van HENSOLDT op hun complexe internationale markt. De Periscope-productie past perfect in de groeiambitie van Nedinsco in de internationale optronische markt.”

Laatste nieuws

Nieuws: 28-10-2022

‘Houdt Nederlandse maritieme kennis beschikbaar voor krijgsmacht’

‘De betrokkenheid van de Nederlandse defensie-industrie bij de aanschaf van nieuwe onderzeeboten is essentieel voor het behouden van een autonome krijgsmacht. Zonder de inzet van Nederlandse bedrijven, dreigt belangrijke maritieme kennis en kunde uit ons land verloren te gaan en staat de eigen zeggenschap over de inzetbaarheid van onderzeeboten op het spel.’ Dat zeggen NIDV, NMT, FME en VNO-NCW in een Brief aan de Tweede Kamer. De organisaties herhalen hun eerdere oproep om de betrokkenheid van Nederlandse bedrijven – inclusief het MKB – zo goed mogelijk te borgen.  
DUKC|Defensie|Industrie Nieuws

Nieuws: 20-09-2022

NIDV positief over kansen participatie Nederlandse bedrijven bij project Vervanging Onderzeeboten

Met zijn brief aan de Tweede Kamer ‘Toekomst van de Nederlandse onderzeedienst’ geeft de staatssecretaris van Defensie opvolging aan zijn toezegging in het commissiedebat Materieel Defensie van 29 juni jl. In de offerteaanvraag wordt opgenomen dat de werven punten kunnen verdienen wanneer zij de Nederlandse industrie betrekken.
DUKC|Defensie|Industrie Nieuws

Nieuws: 27-06-2022

Betrek Nederlandse industrie bij aanschaf nieuw defensiematerieel

De Nederlandse industrie moet zoveel mogelijk betrokken worden bij de aanschaf van nieuw defensiematerieel, in het bijzonder op (niche) terreinen waar Nederland nu nog veel hoogwaardige kennis en kunde heeft. Dat zeggen NIDV, NMT en FME en VNO-NCW vandaag in een gezamenlijke oproep. ‘In het huidige aanbestedingstraject voor de nieuwe onderzeeboten is bijvoorbeeld geen eis voor het betrekken van de Nederlandse industrie bij de bouw opgenomen. Hierdoor ontstaat het risico dat Nederlandse bedrijven straks buiten spel staan’, aldus de vier ondernemersorganisaties die de politiek om garanties hiervoor vragen in
DUKC|Industrie Nieuws