Nedinsco uit Venlo heeft met HENSHOLDT Optronics GmbH uit Oberkochen (DE) een intentieverklaring getekend om complexe onderdelen voor periscopen te produceren. De productie zal plaatsvinden in de bestaande vestiging van Nedinsco in Venlo. Voor de montage zal een high-end speciale productieruimte worden gecreëerd met behulp van de modernste optronische gereedschappen en apparatuur. De productie begint in de zomer van 2021 en zal de komende jaren naar verwachting verder groeien.

Nedinsco is sinds de oprichting van het bedrijf in 1921 betrokken bij de productie van complexe assemblages voor onderzeese periscopen en keert met deze stap terug naar een deel van zijn erfgoed. Klaus Rettenmaier; Head of Naval Systems bij HENSOLDT, zei: “Na vele jaren van nauwe samenwerking met Nedinsco, verwelkomt HENSOLDT de mogelijkheid om ons partnerschap strategisch te versterken. We zijn er trots op om toekomstige onderzeeërprogramma’s met Nedinsco te ondersteunen, vooral met betrekking tot een dergelijk aankomend en belangrijk programma van de toekomstige onderzeebootcapaciteit voor de Koninklijke Marine.”

Arno Bouwmeester; De CEO van Nedinsco zei: “Deze nieuwe business line onderstreept het strategische partnerschap tussen HENSOLDT en Nedinsco. We zijn er trots op dat we met onze knowhow en productiemogelijkheden kunnen bijdragen aan het succes van HENSOLDT op hun complexe internationale markt. De Periscope-productie past perfect in de groeiambitie van Nedinsco in de internationale optronische markt.”

Laatste nieuws

Nieuws: 14-09-2021

Antwoorden rapportage onderzeeboten, mkb ongerust

Het project vervanging onderzeeboten van de Walrus-klasse houdt de gemoederen bezig. Zeker daar waar het de participatie van de Nederlandse industrie betreft. Deze industrie, verenigd in het NIDV platform Dutch Underwater Knowlegde Center (DUKC), heeft al enkele keren aan de bel getrokken. Snellere besluitvorming is essentieel en de gewenste industriële participatie blijft namelijk onderbelicht. De eisen daaromtrent zijn afgezwakt. Zo blijkt opnieuw uit de antwoorden op de schriftelijke vragen naar aanleiding van de Basisrapportage vervanging onderzeebootcapaciteit.
DUKC|Defensie|Algemeen

Nieuws: 24-02-2021

DUKC publiceert nieuw ambitiedocument

Het project “Vervanging onderzeebootcapaciteit” is een van de grootste en meest complexe materieelprojecten voor de komende jaren. Een substantiële participatie is voor de Defensie zeker zo belangrijk als voor de nationale industrie: het borgt immers de strategische autonomie van onze Onderzeedienst. Het DUKC staat voor het behoud van onderwatertechnologie en zet zich in om deel te nemen aan het project “Vervanging onderzeebootcapaciteit”. Het DUKC is een werkgroep van het Platform NIDV Marinebouw Cluster. Bedrijven met een ambitie en een toekomst die past bij Nederland als toonaangevende maritieme natie.
DUKC|NIDV nieuws

Nieuws: 18-06-2020

Zet in op Nederlandse defensie-industrie bij de vervanging van de onderzeeboten

Nederlandse marineschepen zijn sinds de tijd van Michiel de Ruyter in gezamenlijke ontwikkelings- en bouwprojecten tot stand gekomen. Daarbij werkt Defensie als ontwikkelaar samen met Nederlandse kennisinstellingen en industrie aan het concept en product. Deze samenwerking staat bekend als de Gouden Driehoek. Deze samenwerking levert zonder uitzondering aantoonbaar goedkopere, slimmer bemande en meer state-of-the-art platformen dan concurrerende werven.
DUKC|NIDV nieuws