Defensie begint in 2021 direct met de realisatie van een vernieuwde, toekomstbestendige IT-infrastructuur. Vandaag heeft staatssecretaris Barbara Visser van Defensie hiervoor een contract getekend met IBM, namens het marktconsortium Athena (IBM/Atos/Unica). Gestart wordt met de onderdelen die de meest toegevoegde waarde hebben voor het operationeel optreden. De dienstonderdelen zijn hier nauw bij betrokken.

Het programma Grensverleggende IT (GrIT) moet zorgen voor een totaal vernieuwde IT-infrastructuur van Defensie. GrIT ontwikkelt en realiseert een betrouwbare, veilige, toekomstbestendige en flexibele IT-infrastructuur en dienstverlening voor de komende tien jaar.

Nieuwe, slimme IT-ruggegraat

“Technologie en het slim gebruiken van informatie spelen een cruciale rol voor Defensie’’, concludeert staatssecretaris Barbara Visser. “Uit deze noodzaak vloeit GrIT voort en voorziet in de vernieuwing van de IT-ruggengraat van Defensie.’’

De digitale transformatie maakt een belangrijk deel uit van de Defensievisie 2035.

GrIT is veel meer dan een vernieuwing van een informatiesysteem. Er komt een volledig nieuwe, zeer geavanceerde IT-infrastructuur, die van de krijgsmacht een hoogwaardige, informatiegestuurde organisatie moet maken.’
Ron Kolkman, IBM

De werkzaamheden beginnen in het eerste kwartaal van 2021. Voor de eerste 1,5 jaar betekent dit, dat als eerste gestart wordt met de bouw van nieuwe datacenters (geplande duur 20 maanden) en de vernieuwing van het netwerk voor het versturen van hoog gerubriceerde informatie (geplande duur 12-24 maanden). Ook begint de realisatie van een eigen mobiel netwerk van Defensie (geplande duur 11 maanden).

Beste van twee werelden

Door het hoge tempo van IT-vernieuwing gaat Defensie een strategische samenwerking aan met de markt. Zo speelt Defensie structureel en snel in op nieuwe ontwikkelingen en innovaties.

“Het is de planning dat GrIT na zeven jaar is uitgerold’’, aldus staatssecretaris Barbara Visser. “En door met de markt samen te werken, halen we de beste beschikbare techniek binnen. We gaan werken met gemengde teams, zodat we het beste vanuit Defensie en de markt combineren, om zo het beste resultaat te krijgen.’’

Met GrIT heeft Defensie straks ook zelfs een eigen mobiel netwerk, waardoor we niet afhankelijk zijn van anderen. Dat is een heel sterk punt voor een organisatie als de onze, die wereldwijd onder moeilijke omstandigheden opereert.
Barbara Visser, staatssecretaris van Defensie

Ook directeur NIDV Ron Nulkes is tevreden met dit contract: ‘Met deze stap krijgt de IT-infrastructuur van Defensie een krachtige, noodzakelijke impuls. Daardoor worden de mogelijkheden voor Informatiegestuurd Optreden verbeterd en wordt Defensie weerbaarder tegen digitale dreigingen. Ik ben blij dat, na dit langdurige traject dat de NIDV mede heeft begeleid, de IT-infrastructuur van Defensie kan worden vernieuwd.”

Baanbrekend voorbeeld

Het consortium dat de IT-dienstverlening zal verzorgen is baanbrekend, zij wordt namelijk samengesteld uit teams van Defensie- en Athenamedewerkers. Daardoor kan Defensie snel beschikken over de modernste technologieën en kan waar nodig snel worden op- en afgeschaald. De NIDV denkt graag mee bij het vinden van MKB en andere bedrijven bij de uitvoering van dit contract.

“Ik hoop daarnaast dat GrIT als voorbeeld kan dienen voor andere IT-projecten zoals SAP4 HANA en TEN/Foxtrot, maar ook voor instandhouding van materieel. De NIDV is van harte bereid Defensie hiertoe van advies te dienen. Maar bovenal wenst de NIDV Defensie, IBM, ATOS en Unica, alsmede de 70 andere bedrijven van dit consortium alle succes toe”, sluit Nulkes af.

Laatste nieuws

Nieuws: 05-01-2024

Technolution Prime intensiveert rol in beschermen staatsgeheimen

Technolution Prime introduceert nieuwe datadiodes, geeft de lijnvercijfering voor versleutelde communicatie een upgrade en schroeft de productiecapaciteit op met een eigen assemblagelocatie.  Ook staan er nieuwe productintroducties op stapel. Het bedrijf intensiveert hiermee zijn positie als producent van crypto-producten en cross-domain oplossingen voor de Nederlandse markt.
NIVP|Innovatie|Industrie Nieuws

Nieuws: 20-11-2023

Programma Foxtrot gaat volgende fase in

Defensie moet sneller, beter en effectiever optreden. Daarvoor is betrouwbare, veilige en snelle communicatie tussen alle (mobiele) platformen van de krijgsmacht onmisbaar. Dit programma, Foxtrot, is één van de grootste projecten voor Defensie in de komende jaren. De publicatie van de A-brief, gelijktijdig met het eerste project (B-brief Militaire transmissie brengt deze ambitie dichterbij. Met deze leeswijzer helpen we Defensie en de sector in bekendheid van behoefte en Nederlandse bijdrages. Download direct: De Kamerbrief DMP-A Programma Foxtrot B-brief project Militaire Transmissie Bouwblok (MTBB)
NIVP|Defensie|Algemeen

Nieuws: 06-07-2023

JIVC Leveranciersdag geeft startschot voor dialoog

In het Marine Etablissement Amsterdam organiseerde het Joint Informatie Voorziening Commando (JIVC) van Defensie vandaag de JIVC Leveranciersdag. Aan bod: hoe versnelt en verbetert Defensie haar IT op continuïteit, groot materieel, projecten, en grote programma’s? Sluitstuk van de dag was de opening van de inschrijving voor IT-tafels, waar Defensie en geïnteresseerde partijen de uitdaging aangaan.
NIVP|Defensie|Algemeen