Bijna 40 vertegenwoordigers van NMC-bedrijven waren aanwezig bij de NMC-jaarbijeenkomst 2022 op 7 september in Den Helder. Gastheer was het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK) waarmee vooraf een aantrekkelijk en informatief programma was samengesteld. Er is onder meer gesproken over nationale maritieme defensieprojecten, internationale maritieme ontwikkelingen en het Europees Defensie Fonds (EDF). Hoogtepunt was de toelichting op de DN2022 door C-ZSK VADM René Tas. Hij ging daarbij met name in op de samenwerking met de maritieme industrie bij de realisatie van de prioriteiten van de KM. 

Maritieme projecten en EDF

In de ochtend zijn de belangrijkste maritieme defensieprojecten besproken zoals het project vervanging onderzeebootcapaciteit en het ASWF. Verder is het project vervanging hulpvaartuigen mede vanwege de gewenste innovatieve technologie en het streven naar emissieloos varen zeer relevant voor de NL industrie. Uitgangspunt is hierbij bouw in Nederland. Vz NMC dhr Richard Keulen ging nader in op internationale maritieme ontwikkelingen, de mogelijke consolidatie van de maritieme markt en bijbehorende krachtenvelden in Europa. Launching Customership en eenduidige interpretatie van EU exportregels blijft daarbij voor Nederland essentieel.

De kansen voor de Nederlandse industrie inclusief het MKB kwamen aan de orde bij de behandeling van het Europees Defensie Fonds (EDF) door Ltkol Marcel Walda. Expliciet zijn de projectvoorstellen van de EDF-calls 2022  en bij behorende deadlines aan de orde geweest, evenals de planning voor EDF 2023 e.v. Een overzicht van alle relevante EDF-zaken staat vermeld op de NIDV website: https://www.nidv.eu/nieuws/in-juli-jl-is-de-gunning-bekendgemaakt-voor-de-1e-jaarschijf-van-het-europees-defensie-fonds-edf/

Voorlichting DN2022

In een zeer openhartige briefing gaf Admiraal René Tas nadere uitleg over de DN2022. Uiteraard lag hierbij de focus op het maritieme domein. Zo ging hij nader in op de effecten voor de KM, waarmee kan de industrie rekening houden? en wat gebeurt er met het innovatiebudget en bandbreedte? Prioriteiten zijn missies en operationele gereedstelling. Het is nu echt zaak om door te pakken en meer focus te geven aan Hoofdtaak 1 van defensie. Ook hekelde de Admiraal de bureaucratische processen en trage besluitvorming. Tevens kwam het belang van verregaande maritieme samenwerking binnen Europa aan de orde. In dat kader noemde de Admiraal ook de ‘Northern Naval Shipbuilding Cooperation’ (NNSC). Het doel van NNSC is versterking van het Noord-Europese Naval ecosysteem door samenwerking tussen landen en industrie om zo de toelevering van marine materieel te waarborgen. Bij onderhoud zal uitbesteding aan derden een veel grotere rol gaan spelen.

Bezoek aan Zr.Ms. Van Amstel

Aansluitend vond een bezoek met rondleiding plaats op het M-fregat Zr.Ms. Van Amstel. Afgesloten werd met een netwerkborrel op het heli-dek. Mede dankzij de uitstekende logistieke verzorging door het CZSK-team en de gastvrije bemanning van het schip wordt teruggekeken op een zeer geslaagde en interactieve NMC-jaarbijeenkomst.

Laatste nieuws