Op 29 augustus heeft C-LAS luitenant-generaal Martin Wijnen de leden van het NIDV Grondgebonden Platform (NGP) geïnformeerd over de mogelijkheden en kansen die de Koninklijke Landmacht heeft met het uitkomen van de Defensienota en de bijbehorende budgetten.

Deze bijeenkomst van de NIDV en het kabinet van C-LAS vond plaats op de KromhoutKazerne in Utrecht.

Duidelijk werd dat de Landmacht aan de vooravond staat van een grote uitdaging: n. Naast het oplossen van huidige hardnekkige problematiek zal ze tegelijk een transitie naar de toekomst moeten inzetten. Aan de hand van een korte presentatie lichtte generaal Wijnen zijn command message toe. Vervolgens ging hij kort in op de actualiteiten waarin de Landmacht zich bevindt. Hij lichtte het NGP uitgebreid toe over de opgave waar de Landmacht voor staat: de basis op orde brengen en tegelijkertijd de transformatie inzetten.

Zonder al te diep in te gaan op de transformatie schetste hij de verandering langs zes operatielijnen, waarbij hij de veranderlijnen “specialisatie” en “modernisering” uitlichtte. Het publiek kreeg daarmee inzicht hoe de versterking van de Landmacht de komende jaren gaat plaatsvinden. Dat gaat vooral om de vervanging en update van de “Big Five”-wapensystemen. Ook de investeringen in ontwikkeling en innovatie werden toegelicht.

Ruim vijftig NGP-leden waren aanwezig bij de toelichting op de Defensienota 2022 door de Commandant Landstrijdkrachten werd druk bezocht. Daarnaast waren ook de directeur Kennis & ontwikkeling, directeur Materieel & Diensten, commandant Matlogco, hoofd Innovatie, en vertegenwoordigingen van de afdeling Strategie en Plannen van de Landmachtstaf en van de DMO aanwezig. De afsluitende netwerkborrel werd dan ook goed benut, waarop vele vervolgen te verwachten zijn.

Laatste nieuws