Op 29 augustus heeft C-LAS luitenant-generaal Martin Wijnen de leden van het NIDV Grondgebonden Platform (NGP) geïnformeerd over de mogelijkheden en kansen die de Koninklijke Landmacht heeft met het uitkomen van de Defensienota en de bijbehorende budgetten.

Deze bijeenkomst van de NIDV en het kabinet van C-LAS vond plaats op de KromhoutKazerne in Utrecht.

Duidelijk werd dat de Landmacht aan de vooravond staat van een grote uitdaging: n. Naast het oplossen van huidige hardnekkige problematiek zal ze tegelijk een transitie naar de toekomst moeten inzetten. Aan de hand van een korte presentatie lichtte generaal Wijnen zijn command message toe. Vervolgens ging hij kort in op de actualiteiten waarin de Landmacht zich bevindt. Hij lichtte het NGP uitgebreid toe over de opgave waar de Landmacht voor staat: de basis op orde brengen en tegelijkertijd de transformatie inzetten.

Zonder al te diep in te gaan op de transformatie schetste hij de verandering langs zes operatielijnen, waarbij hij de veranderlijnen “specialisatie” en “modernisering” uitlichtte. Het publiek kreeg daarmee inzicht hoe de versterking van de Landmacht de komende jaren gaat plaatsvinden. Dat gaat vooral om de vervanging en update van de “Big Five”-wapensystemen. Ook de investeringen in ontwikkeling en innovatie werden toegelicht.

Ruim vijftig NGP-leden waren aanwezig bij de toelichting op de Defensienota 2022 door de Commandant Landstrijdkrachten werd druk bezocht. Daarnaast waren ook de directeur Kennis & ontwikkeling, directeur Materieel & Diensten, commandant Matlogco, hoofd Innovatie, en vertegenwoordigingen van de afdeling Strategie en Plannen van de Landmachtstaf en van de DMO aanwezig. De afsluitende netwerkborrel werd dan ook goed benut, waarop vele vervolgen te verwachten zijn.

Aankomende evenementen

Laatste nieuws

Nieuws: 11-04-2024

Deelnemernieuws: GRF-voertuig van Defenture voor Oostenrijkse Special Operations Forces

Het Ministerie van Defensie van Oostenrijk heeft op 8 april het contract getekend met Defenture voor de levering van een batch GRF (Groundforce) voertuigen. Met deze opdracht kiest het Bundesministerium für Landesverteidigung (BMLV) voor een speciaal Military Of The Shelf (MOTS) licht tactisch en luchttransporteerbare mobiel platform voor hun Special Operations Forces (Jagdkommando) ter vervanging van de PUCH G 290/LP Sandviper.
NGP|Industrie Nieuws

Nieuws: 24-10-2023

Deelnemersnieuws: Defenture levert eerste voertuig voor luchtmobiele brigade

Op 13 Oktober 2023 heeft Defenture het eerste testvoertuig voor de Luchtmobiele Brigade overgedragen aan COMMIT. Dit voertuig wordt eerst nog uitvoerig getest en voorzien van communicatieapparatuur, voordat het wordt overgedragen aan de Luchtmobiele Brigade. In totaal omvat de opdracht 41 licht tactische Defenture GRF voertuigen, bij het Nederlandse Ministerie van Defensie beter bekend onder de naam Vector.
NGP|Gouden Ecosysteem|Industrie Nieuws

Nieuws: 20-12-2022

Luchtmobiele Brigade bestelt extra voertuigen bij Defenture

DMO, de inkooporganisatie van de Nederlandse Defensie die de Krijgsmacht van efficiënt en veilig materieel voorziet, heeft Defenture de opdracht gegund voor de levering van tenminste 41 licht tactische voertuigen. Deze Defenture GRF voertuigen (bij Defensie bekend onder de naam VECTOR) zijn bestemd voor de Luchtmobiele Brigade (11 LMB), een eenheid van de Landmacht. Daarbij biedt dit contract Defensie de mogelijkheid om voor een langere periode additionele voertuigen aan te schaffen. Defenture zal vanaf najaar 2023 de eerste voertuigen leveren aan de Luchtmobiele Brigade en verwacht de eerste batch van 41 GRF voertuigen medio 2024 geleverd te hebben.
NGP|Defensie|Industrie Nieuws