“Hoe kunnen we de goede dingen goed doen?” Ziedaar de vraag waar iedereen die zich met export compliance en vergunningen bezighoudt soms tegenaan loopt. Op 31 augustus bracht een delegatie van medewerkers van de afdeling Wapenexportbeleid van het ministerie van Buitenlandse Zaken een werkbezoek aan SEKO als gastheer van het NIDV-Platform Trade Compliance. Het doel van de dag was een aantal nieuwe medewerkers inzicht te geven in de compliance-processen en vergunningstrajecten binnen de veiligheidssector.

Naast de NIDV gaven export compliance-medewerkers van Damen, TNO en host SEKO Logistics presentaties. SEKO Logistics is een logistiek dienstverlener die de afgelopen jaren unieke competenties heeft ontwikkeld voor het faciliteren en organiseren van transport van militaire goederen. Dit doen ze inmiddels ook voor het Nederlandse ministerie van Defensie en grote defensiebedrijven. Dat levert vaak extra eisen op, waar zij zich op toespitsen. Damen als internationale OEM en TNO als kennisinstelling hebben ook hun unieke ervaringen kunnen delen, waarbij interactieve discussie met de aanwezigen ontstond. Overheid en industrie hebben vanuit verschillende perspectieven met dezelfde regels te maken. Wederzijds begrip levert daarbij veel effectiviteitswinst op.

Laatste nieuws