Drieledige financiering EDF

De Europese Commissie stelt financiële bijdragen beschikbaar voor deelname aan projecten van dit EDF. Ook van het inschrijvende bedrijf zelf wordt een bijdrage verwacht. Daarnaast kan de Nederlandse overheid financieel en anderszins bijdragen. U treft hierover meer informatie op de NIDV-site en die van de RVO.

Cofinanciering Defensie

Voor de call 2022 heeft het ministerie van Defensie bekendgemaakt voor welke thema’s zij de industrie al dan niet kan ondersteunen. Uiteindelijke cofinanciering door Defensie van voorstellen is altijd afhankelijk van daadwerkelijke gunning van een project door de Europese Commissie. Meer informatie over de financiering door Defensie en de stoplichtlijst EDF-prioriteiten Defensie vindt u hier Cofinanciering door ministerie van Defensie. 

Subsidieregeling EZK 

Naast de cofinanciering van het ministerie van Defensie heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een subsidieregeling ter stimulering van de deelname van bedrijven aan het EDF. EZK kan bedrijven subsidie verstrekken voor ontwikkelingsactiviteiten die deels door het EDF worden gefinancierd. EZK maakt vooraf geen selectie in de thema’s die kunnen worden ondersteund. Via de EZK-regeling komen alle soorten ontwikkelacties in aanmerking voor cofinanciering. Dat gaat ook om thema’s die Defensie niet financieel ondersteunt (de oranje en rode op de EDF-prioriteitenlijst Defensie). Bedrijven kunnen de EZK-subsidie echter niet combineren met Defensie-cofinanciering voor dezelfde ontwikkelactiviteit. Oftewel, stapeling is niet mogelijk. De RVO voert de regeling uit.  Op de site van de RVO is deze mogelijkheid tot cofinanciering aangeduid als module B. 

Voor het MKB is daarnaast een vergoedingsmogelijkheid beschikbaar voor het inhuren van een externe consultant. Dat gaat dan om de inhuur van expertise voor een non-disclosure of een consortium overeenkomst, nodig voor deelname aan een consortium. Op de RVO-site zijn de voorwaarden opgenomen; die mogelijkheid wordt op de RVO-site aangeduid als Module A.  

Er is in totaal € 250.000 beschikbaar voor module A. 

  • De externe partij wordt vergoed tot € 170 per uur zonder btw.  
  • De aanvrager krijgt maximaal 50% vergoed met een maximum bedrag van € 5.000. 
  • Deze module is niet beschikbaar voor grotere ondernemingen. 

Aanvragen: 

  • U kunt tot 3 november 17:00 uur een aanvraag indienen voor nationale cofinanciering voor module A.
  • U kunt tot 17 november 17:00 uur een aanvraag indienen voor nationale cofinanciering voor module B. 

Als u vragen hebt, bijv. over hulp bij het vinden van internationale partners, is Marcel Walda namens de NIDV beschikbaar (m.walda@nidv.eu). Hij kan u ook verwijzen voor vragen over cofinanciering.