De uitslagen van de eerste jaargang van het Europees Defensiefonds zijn bekend. De call 2021 reikt €1,2 miljard uit aan 61 projecten. 44 Nederlandse deelnames in 23 consortia onderzoeken en ontwikkelen projecten waaraan het fonds +/- €495 miljoen toekent. Hiermee scoort Nederland hoog in de ranglijst.

Bijna driekwart van de Nederlandse deelnames komt uit het NIDV-netwerk van industrie en kennisinstellingen. Ook Nederlandse universiteiten vinden hun weg naar het fonds, een goede zaak. Het is een uitstekende eerste stap, die wel opvolging nodig heeft.
Ron Nulkes, directeur NIDV

Via het Europees Defensiefonds kunnen bedrijven zich sterk positioneren in de Europese defensie-en veiligheidssector. Een belangrijke opgave voor de lidstaten is dan ook dat de onderzoeks-en ontwikkelingsprojecten leiden tot daadwerkelijke aanschaf. De eerste voorzetten zijn gegeven, maar de noodzaak blijft: onderzoek en ontwikkeling zonder opvolgende business case bereikt zijn doel niet.

Lessen

Deelname door midden-en kleinbedrijf loont, zo blijkt uit de Europese cijfers. 43% van deelnemende organisaties valt hieronder. Een deel van aanvragende Nederlandse bedrijven is buiten de boot gevallen. Des te meer reden om lessen uit geslaagde deelnames en niet gegunde aanvragen te trekken. Zo helpen we Nederlandse kandidaten beter voor te sorteren op de volgende rondes. De tweede call staat inmiddels uit, waarover u meer informatie kunt vinden op onze website.

Met dank aan de Fondation pour la recherche stratégique (FRS) hierbij de link naar een eerste vergelijkende en statistische review van de geselecteerde projecten en de deelnemers.

EDF2021-STATS-FRS-MASSON3b.pdf (frstrategie.org)

 

Laatste nieuws