De hitte ten spijt vindt dit jaar de Farnborough International Airshow weer plaats. Reden te meer om als NIDV deelnemers hier te faciliteren. De uitdagingen in het luchtdomein voor Defensie en veiligheidsdiensten zijn veelzijdig en veeleisend. Gelukkig zijn de mogelijkheden en kansen voor oplossingen dat ook.

De NIDV deelt een stand met de NAG, de brancheorganisatie voor Aerospace & Airport Development. De uitwisseling tussen civiele en militaire luchtvaart is kansrijk: thema’s van de beurs als Ruimtevaart, Duurzaamheid en Innovatie zijn voor beiden essentieel. Voor deelnemers is dit al de normaalste zaak van de wereld: bedrijfsportfolio’s zijn in de regel ten dele defensie-en veiligheidsgerelateerd, hoe kansrijk en cruciaal dat onderdeel ook is.

De contacten die op deze beurzen worden gelegd leiden uiteraard tot concrete projecten. Een voorbeeld: Fokker Services verdiept de samenwerking met de OEM van Defensies nieuwe C390, Embraer. Dit volgt een MoU op uit afgelopen oktober, waarbij ook Fokker Techniek aansloot, en de aankondiging uit mei dat Fokker voor Embraer onderdelen voor en onderhoud van de civiele E-serie gaat leveren.

Embraer Fokker Services

Laatste nieuws

Nieuws: 25-11-2022

Defensie’s Ruimtevaartagenda is uit!

Vandaag is de lang verwachte Defensie Ruimte Agenda goedgekeurd door de ministerraad. Het wachten blijkt de moeite waard te zijn geweest: er ligt nu een heldere agenda waarin Defensie onderstreept dat de inrichting van de ruimte als vijfde operationele domein urgent is voor het informatiegestuurd optreden van onze strijdkrachten. Het gebruik van de ruimte is onmisbaar geworden voor het goed functioneren van onze krijgsmacht en onze maatschappij als geheel. Vanuit militaire optiek gaat het daarbij met name om het gebruik van satellieten die essentieel zijn voor navigatie, communicatie, positie- en tijdsbepaling, aardobservatie, en intelligence, surveillance and reconnaissance.
NPVS|Defensie|Algemeen

Nieuws: 12-10-2022

Luchtmacht duidt Defensienota voor bedrijfsleven

Op 4 oktober hield het Commando Luchtstrijdkrachten bij Jetsupport op Schiphol bijeenkomst voor het NIDV Platform Vliegende Systemen (NPVS) en het NIDV Industrial Fighter AiRcraft Platform (NIFARP). 30 aanwezigen volgden de toelichting van impact van de Defensienota op de Luchtmacht en het Gouden Ecosysteem.
NPVS|Defensie|NIDV nieuws

Nieuws: 08-07-2022

Drukbezochte NIDV / NIPV droneconferentie in Twente

Defensie, politie, brandweer en de hulpdiensten zijn druk bezig met de verdere integratie en het optimaliseren van het effectief gebruik van drones in hun dagelijkse bedrijfsvoering. Met de gezamenlijk georganiseerde werkconferentie “Drones voor Defensie en Veiligheid” op de voormalige vliegbasis Twente is in dat kader weer een volgende concrete stap gezet. De samenwerking tussen NIDV en het Nederlands Instituut voor Publieke Veiligheid (NIPV), het voormalige IFV, krijgt daarmee steeds meer gestalte.
NPVS|Veiligheid|Industrie Nieuws