Met rum 75 bezoekers is deze bijeenkomst van het NIDV IV Platform zeer gewaardeerd.

In een tot het maximum gevulde zaal zijn sprekers aanwezig van Defensie, het Joint Informatie Voorziening Commando, de Veiligheidregio’s en de Koninklijke Marechausee.

Zij lichten de plannen en ontwikkelingen op hun ICT gebied toe aan de bedrijven die actief zijn in dit hardware/software veld. Het ambitiedocument van het IV Platform is aan Commandeur Cees Vooijs, plv directeur JIVC overhandigd.

Met ruime gelegenheid voor interactie faciliteert de NIDV op deze bijeenkomst de coöperatie tussen overheden en de Nederlandse industrie.

 

Laatste nieuws