“Hoe kunnen we beter met elkaar samenwerken op capaciteit, duurzaamheid en innovatie?” – vroeg commandeur Vooijs, plv. directeur Joint Informatie Voorziening Commando, aan 35 deelnemers aan het NIDV Informatie Voorziening Platform (NIVP). Het bleek de rode draad van de jaarbijeenkomst op 4 oktober in Amersfoort, in alle mogelijke toepassingen.

Schaarste aan specialisten, instroom van nieuwe systemen en de snelle groei aan projecten zorgen ervoor dat overheid, kennisinstellingen én bedrijven elkaar hard nodig hebben. Die uitdagingen speelden voor JIVC,gastheer afdeling Landgebonden IT, bij de Politie, en de crisisbeheersing/NIPV.

Het NIDV Informatie Voorzieningsplatform kijkt terug op een waardevolle dag met diverse sprekers en netwerkmogelijkheden. Naast kolonel Buskens, hoofd van Landgebonden IT, spraken ook Jelle van Waveren, kwartiermaker SAP S/4 Hana, Wim Setz van de Politie en Marijn van der Werff, teammanager informatie en dataservices van het NIPV. Ook was er ruimte voor de bijna 10 nieuwe NIVP-deelnemers om zich kort voor te stellen.

Laatste nieuws