Het is de sluitsteen op een transatlantische week: de NL-US Defence and Space Industry Days te Washington DC, 13 en 14 oktober. Als bondgenoten en partnerlanden op politiek, militair, onderzoeks- en bedrijfsniveau hadden de 110 aanwezigen uit Nederland en de Verenigde Staten veel te bespreken, met een scala matchmakingsessies die vervolg gaan krijgen.

Het programma startte de ochtend na de AUSA-expo, waar NIDV-deelnemers ook via EU-ALLIANCE konden aanhaken. Op de Nederlandse ambassade ontving ambassadeur André Haspels de gegadigden. Staatssecretaris Christophe van der Maatopende de dag met klare taal: onze collectieve verdediging vraagt veel van beide overheden en defensie-en veiligheidssectoren, wat samenwerking onontbeerlijk maakt. Navolgende sessies bezagen goed lopende vormen hiervan, in supply chain security, de Defensie Industrie Strategie, en export compliance met de Directeur Defensie Materieel Organisatie, maar net zo goed openhartig die gebieden waar verbetering nog wenselijk is.

PIB Ruimtevaart gelanceerd

Vrijdag stond in het teken van een essentieel militair en civiel domein: ruimtevaart. Ook hier een mijlpaal: de ondertekening van het nieuwe Partnership International Business voor de VS wat Spacened op het ruimtevaartdomein zal coördineren. Als ervaringsdeskundige adviseur blijft de NIDV hierbij nauw betrokken en wensen we de partnerbedrijven veel succes.

Minder goed samen te vatten, maar des te belangrijker: de vele bilaterale gesprekken, uitgewisselde inzichten, en kennismakingen in de geplande matchmakingsessies en netwerkmomenten. De 25 vertegenwoordigde NIDV-deelnemers, van kleinbedrijf tot onderzoeksinstelling, kunnen terugkijken op een geslaagd bezoek.