Op 4 oktober hield het Commando Luchtstrijdkrachten bij Jetsupport op Schiphol bijeenkomst voor het NIDV Platform Vliegende Systemen (NPVS) en het NIDV Industrial Fighter AiRcraft Platform (NIFARP). 30 aanwezigen volgden de toelichting van impact van de Defensienota op de Luchtmacht en het Gouden Ecosysteem.

De Defensienota van juni 2022 heeft grote gevolgen voor de Gouden Driehoek voor Defensie en Veiligheid. Eind juni al deelde Directeur DMO de gevolgen voor de industrie op hoofdlijnen. De commandanten van de Operationele Commando’s lichtten afgelopen tijd de deelnemers aan NIDV-platforms voor over twee zaken: de gevolgen van de Defensienota 2022 voor hun commando, én waarmee bedrijven rekening kunnen houden. Director Operaties CLSK, commodore Bert de Smit, nam de honneurs waar voor luitenant-generaal Dennis Luyt, die vanwege familieomstandigheden was verhinderd. Hij ging diep in op de ambitie van de Koninklijke Luchtmacht voor de 5e generatie Luchtmacht. Commodore Erwin van Beljouw zette hierna uiteen hoe het Air Support Command van CLSK de komende tijd met de industrie zal samenwerken. Commissaris Militaire Productie Jan Christiaan Dicke sloot af met de manier waarop industriële participatie kan worden ingezet bij de uitvoering van de Defensienota.

Achter in beeld: het nieuwe Dash-8 vliegtuig dat Jetsupport aan de Kustwacht leaset en voor hen onderhoudt.

Laatste nieuws

Nieuws: 25-11-2022

Defensie’s Ruimtevaartagenda is uit!

Vandaag is de lang verwachte Defensie Ruimte Agenda goedgekeurd door de ministerraad. Het wachten blijkt de moeite waard te zijn geweest: er ligt nu een heldere agenda waarin Defensie onderstreept dat de inrichting van de ruimte als vijfde operationele domein urgent is voor het informatiegestuurd optreden van onze strijdkrachten. Het gebruik van de ruimte is onmisbaar geworden voor het goed functioneren van onze krijgsmacht en onze maatschappij als geheel. Vanuit militaire optiek gaat het daarbij met name om het gebruik van satellieten die essentieel zijn voor navigatie, communicatie, positie- en tijdsbepaling, aardobservatie, en intelligence, surveillance and reconnaissance.
NPVS|Defensie|Algemeen

Nieuws: 22-07-2022

Farnborough: luchtvaart voor Defensie in volle zon

De hitte ten spijt vindt dit jaar de Farnborough International Airshow weer plaats. Reden te meer om als NIDV deelnemers hier te faciliteren. De uitdagingen in het luchtdomein voor Defensie en veiligheidsdiensten zijn veelzijdig en veeleisend. Gelukkig zijn de mogelijkheden en kansen voor oplossingen dat ook.
NPVS|Handel en export|Industrie Nieuws

Nieuws: 08-07-2022

Drukbezochte NIDV / NIPV droneconferentie in Twente

Defensie, politie, brandweer en de hulpdiensten zijn druk bezig met de verdere integratie en het optimaliseren van het effectief gebruik van drones in hun dagelijkse bedrijfsvoering. Met de gezamenlijk georganiseerde werkconferentie “Drones voor Defensie en Veiligheid” op de voormalige vliegbasis Twente is in dat kader weer een volgende concrete stap gezet. De samenwerking tussen NIDV en het Nederlands Instituut voor Publieke Veiligheid (NIPV), het voormalige IFV, krijgt daarmee steeds meer gestalte.
NPVS|Veiligheid|Industrie Nieuws