Het Gouden Ecosysteem is een deelnemer rijker: cybersecurityspecialist Chapter8. We vroegen Pepijn naar zijn activiteiten:

“Chapter8 is in 2020 opgericht door drie ex-medewerkers van de Nederlandse Militaire en Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. Chapter8 zet haar expertise graag in voor een veiliger Nederland en vertaalt techniek en de complexe wereld van IT en cybersecurity naar begrijpelijke taal.

Dit doen wij door te onderzoeken in welke mate uw organisatie binnen haar huidige technische, procedurele en organisatorische maatregelen adequaat kan reageren op een digitaal incident zoals een hack. Deze grondige analyse, waarbij u als opdrachtgever nauw wordt betrokken, levert heldere en uitvoerbare aanbevelingen op die we in begrijpelijke termen vertalen naar strategisch, tactisch en operationeel niveau. Samen maken wij uw organisatie digitaal weerbaar.

Onze unieke Purple Teamaanpak zet de 3 pijlers binnen uw organisatie (techniek, mens en proces) in bij een aanvals- en verdedigingsoefening. Met een realistische cyberaanval (Red Teaming onder leiding van onze Hacker) en gelijktijdig onderzoek naar uw defensieve capaciteiten (Blue Teaming onder leiding van onze Hunter) brengen wij beiden in evenwicht. De aanvalsscenario’s worden in overleg met u gekozen en zullen altijd uitgaan van enige mate van toegang tot uw IT-infrastructuur (“assume breach” in vakjargon).

Onze jarenlange ervaring in gerubriceerde omgevingen heeft ons geleerd dat een aanvaller uiteindelijk een keer uw netwerk zal weten binnen te dringen en dat zal het moment zijn dat uw weerbaarheid echt op de proef gesteld wordt. Onze Advanced Purple Team-methode is dan ook veel meer dan een technische exercitie: het is een hands-on digitale crisisoefening voor uw organisatie.

Chapter8’s unieke combinatie van achtergronden (Bureau Industrieveiligheid, Nationaal Bureau Verbindingsbeveiliging en JSCU) zorgt voor gedegen kennis van de te beschermen belangen van de Defensie-industrie en de bijbehorende standaarden zoals de ABDO. Daar waar de te beschermen belangen hoog zijn, voelen wij ons het best op onze plek.”

Laatste nieuws

Nieuws: 05-01-2024

Technolution Prime intensiveert rol in beschermen staatsgeheimen

Technolution Prime introduceert nieuwe datadiodes, geeft de lijnvercijfering voor versleutelde communicatie een upgrade en schroeft de productiecapaciteit op met een eigen assemblagelocatie.  Ook staan er nieuwe productintroducties op stapel. Het bedrijf intensiveert hiermee zijn positie als producent van crypto-producten en cross-domain oplossingen voor de Nederlandse markt.
NIVP|Innovatie|Industrie Nieuws

Nieuws: 20-11-2023

Programma Foxtrot gaat volgende fase in

Defensie moet sneller, beter en effectiever optreden. Daarvoor is betrouwbare, veilige en snelle communicatie tussen alle (mobiele) platformen van de krijgsmacht onmisbaar. Dit programma, Foxtrot, is één van de grootste projecten voor Defensie in de komende jaren. De publicatie van de A-brief, gelijktijdig met het eerste project (B-brief Militaire transmissie brengt deze ambitie dichterbij. Met deze leeswijzer helpen we Defensie en de sector in bekendheid van behoefte en Nederlandse bijdrages. Download direct: De Kamerbrief DMP-A Programma Foxtrot B-brief project Militaire Transmissie Bouwblok (MTBB)
NIVP|Defensie|Algemeen

Nieuws: 06-07-2023

JIVC Leveranciersdag geeft startschot voor dialoog

In het Marine Etablissement Amsterdam organiseerde het Joint Informatie Voorziening Commando (JIVC) van Defensie vandaag de JIVC Leveranciersdag. Aan bod: hoe versnelt en verbetert Defensie haar IT op continuïteit, groot materieel, projecten, en grote programma’s? Sluitstuk van de dag was de opening van de inschrijving voor IT-tafels, waar Defensie en geïnteresseerde partijen de uitdaging aangaan.
NIVP|Defensie|Algemeen