Het Gouden Ecosysteem is een deelnemer rijker: cybersecurityspecialist Chapter8. We vroegen Pepijn naar zijn activiteiten:

“Chapter8 is in 2020 opgericht door drie ex-medewerkers van de Nederlandse Militaire en Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. Chapter8 zet haar expertise graag in voor een veiliger Nederland en vertaalt techniek en de complexe wereld van IT en cybersecurity naar begrijpelijke taal.

Dit doen wij door te onderzoeken in welke mate uw organisatie binnen haar huidige technische, procedurele en organisatorische maatregelen adequaat kan reageren op een digitaal incident zoals een hack. Deze grondige analyse, waarbij u als opdrachtgever nauw wordt betrokken, levert heldere en uitvoerbare aanbevelingen op die we in begrijpelijke termen vertalen naar strategisch, tactisch en operationeel niveau. Samen maken wij uw organisatie digitaal weerbaar.

Onze unieke Purple Teamaanpak zet de 3 pijlers binnen uw organisatie (techniek, mens en proces) in bij een aanvals- en verdedigingsoefening. Met een realistische cyberaanval (Red Teaming onder leiding van onze Hacker) en gelijktijdig onderzoek naar uw defensieve capaciteiten (Blue Teaming onder leiding van onze Hunter) brengen wij beiden in evenwicht. De aanvalsscenario’s worden in overleg met u gekozen en zullen altijd uitgaan van enige mate van toegang tot uw IT-infrastructuur (“assume breach” in vakjargon).

Onze jarenlange ervaring in gerubriceerde omgevingen heeft ons geleerd dat een aanvaller uiteindelijk een keer uw netwerk zal weten binnen te dringen en dat zal het moment zijn dat uw weerbaarheid echt op de proef gesteld wordt. Onze Advanced Purple Team-methode is dan ook veel meer dan een technische exercitie: het is een hands-on digitale crisisoefening voor uw organisatie.

Chapter8’s unieke combinatie van achtergronden (Bureau Industrieveiligheid, Nationaal Bureau Verbindingsbeveiliging en JSCU) zorgt voor gedegen kennis van de te beschermen belangen van de Defensie-industrie en de bijbehorende standaarden zoals de ABDO. Daar waar de te beschermen belangen hoog zijn, voelen wij ons het best op onze plek.”

Laatste nieuws