Van radar tot magnetron, van GPS tot navigatie: onderzoek voor Defensie wat later in de samenleving brede toepassing vindt staat bekend als spin-off, en werkt nog steeds door. De verduurzaamde hangar voor Fokker Services van Gaptek op Woensdrechts Business Park Aviolanda zijn hiervan een nieuw voorbeeld.