Op 3 mei organiseerde het Foxtrot-programmateam in Stroe het ‘connecting partners event’ waarmee het programma ook voor de industrie is begonnen.

Het doel van Foxtrot is het vinden van oplossingen die de communicatie van de Nederlandse krijgsmacht bij landoperaties binnen het mobiele tactische domein verzorgen. Verdeeld in spirals en force-packages worden deze nieuwe systemen ontwikkeld en uitgerold. Tot minimaal 2035 moeten zij de basis vormen van de mobiele communicatie voor Defensie.

Tijdens de bijeenkomst in Stroe is de Request for Information (RFI) gepresenteerd aan de (inter)nationale partners om oplossingen aan te dragen als input voor de Request for Proposals (RFP) later dit het jaar. Met deze opzet wil Defensie zo goed mogelijk inzicht krijgen in de kansen en mogelijkheden die er vanuit de markt al bestaan voordat de aanbestedingsfase begint.

De NIDV is blij met dit begin van Foxtrot. “Het vroegtijdig betrekken van industrie en kennisinstellingen in binnen- en buitenland bij dit grote project is essentieel. De ambitie voor het Foxtrot-programma om tot 2035 te voorzien in functionele, veilige en betrouwbare communicatiemiddelen vraagt om vertrouwen en effectieve samenwerking tussen alle partijen. De aftrap van de RFI laat zien dat Defensie de goede weg is ingeslagen” aldus Matthijs Olde, Business Development Manager bij de NIDV.

Aankomende evenementen

Laatste nieuws