Nog geen twee weken geleden publiceerde de Europese Commissie de eerste opdrachten voor het Europese Defensiefonds (EDF) van 2021. Laatst zijn de laatste onderwerpen gespecificeerd voor een verzameling van 23 opdrachten met 37 specifieke onderwerpen die allemaal zijn verdeeld over 15 categorieën. Tegelijkertijd is er een verzameling van documenten gepubliceerd om de aanmeldingen in goede banen te leiden. Dit betekend dat de voorbereidende werkzaamheden kunnen beginnen.

Dossier: Europees Defensie Fonds

Het budget voor EDF calls 2021-2027 is bijna €8 miljard, waarvan voor dit eerste jaar is €1.2 miljard vrijgemaakt. Om de onderwerpen van de EDF samen te vatten; de categorieën zijn als volgt:

 • Defence medical response, Chemical Biological Radiological Nuclear (CBRN), biotech and human factors,
 • Information Superiority,
 • Advanced passive and active sensors,
 • Cyber,
 • Space,
 • Digital transformation,
 • Energy resilience and environmental transition,
 • Materials and components,
 • Air combat,
 • Air and missile defence,
 • Ground combat,
 • Force protection and mobility,
 • Naval combat,
 • Disruptive technologies, en
 • Open calls for innovative defence technologies.

Voorwaarden

De voorwaarden en werking van dit soort Europese financiering zijn zelden simpel te navigeren. Daarom vindt de NIDV het belangrijk om te onderdrukken dat voor zowel deelnemers als niet-deelnemers als aanspreekpunt fungeert voor vragen en begeleiding in applicatie voor deze opdrachten.

Met uitzondering van opdrachten onder de categorie Disruptive technologies, komen alleen samenwerkingsprojecten in aanmerking voor EDF. Dit betekend dat er minstens drie verschillende organisaties van drie verschillende lidstaten betrokken moeten zijn. Noorwegen wordt in deze context ook onder lidstaten gerekend.

Verder zijn er ook drie open calls specifiek voor MKB’s. Deze drie vallen niet onder specifieke onderwerpen zodat innovatie meer de vrije loop kan krijgen.

Waar te vinden

Ook is het handig waar al deze informatie te vinden. De documenten die ook afgelopen week zijn geüpload met betrekking tot algemene documentatie, inschrijf- en applicatieformulieren en begeleiding, zijn hier te vinden. De documenten over de legale context zijn hier te vinden. Verder zijn alle opdrachten, de deadlines en details hier te vinden.

Laatste nieuws