De AeroSpace and Defence Industries Association of Europe (ASD), waarbij de NIDV is aangesloten, heeft de jaarcijfers van de Defensie- en Veiligheidsindustrie in Europa gepubliceerd. Het jaar 2019 was een succesvol jaar  waarin de sector een stabiele bijdrage leverde aan werkgelegenheid, innovatie en de Europese export. Helaas heeft de COVID pandemie veel van deze vooruitzichten voor 2020 veranderd in zeer dramatische cijfers die vooral de luchtvaart en toeleverende industrieën een enorme klap onder druk hebben gezet.

The issue at stake is not only our industries’ short-term economic success, but Europe’s long-term technological sovereignty and competitiveness.
Alessandro Profumo, ASD president

In 2019 waren er binnen de Europese defensie-industrie  ruim 440.000 banen waarvan 160.000 gelieerd aan de militaire luchtvaart en 280.000 aan de landgebonden- en marinebouw. De totale Europese export bedroeg 40 miljard Euro. Ook de totale defensie-uitgaven in Europa zijn in 2019 gestegen.

Ondanks deze vooruitzichten is de impact van de crisis groot geworden. De omzet van de luchtvaart en verbonden industrie heeft in maart een duik genomen met 90% minder omzet, en het herstel in die sector is zwak. Voor andere deelsectoren zijn deze cijfers nog niet beschikbaar maar worden op Europees niveau ook rode cijfers verwacht.

Disruptive technologies

De grote uitdagingen van de toekomst blijven, ondanks corona, ongewijzigd. De disruptive technologies, zoals nieuwe sensoren, 5G, AI, quantum-technologie en biotech blijven vragen om grote investeringen. Tegelijkertijd blijven de uitgaven in defensie gerelateerde R&D achter in de meeste EU-landen. Slechts 4 landen binnen de EU besteden meer dan 1% van hun defensie-uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling. Europa, maar ook nationale overheden moeten daarom blijven werken aan de toekomstige technologische capaciteit.

ASD Europe is de koepelorganisatie voor de Europese Aeronautische-, Ruimtevaart- en defensie-industrie. De NIDV is bij ASD Europe aangesloten.

Laatste nieuws