Op 27 november heeft het ministerie van Defensie de nieuwe Strategische Kennis- en Innovatieagenda (SKIA) 2021-2025 gepubliceerd. De NIDV is blij met deze hernieuwde agenda die inzet op versterking van de defensie specifieke kennisbasis, samenwerking met het bedrijfsleven en kennispartners en innovatie in werkomgeving, cultuur en bedrijfsvoering.

De SKIA is geen plan maar een agenda. Hoe die de komende jaren precies wordt ingevuld hangt af van diverse ontwikkelingen en politieke keuzes. De Nederlandse defensie- en veiligheidsindustrie staat klaar om aan de uitvoering bij te dragen. De betrokkenheid bij het aanloopproces van de SKIA en het overleg met NIDV stakeholders (industrie en kennisinstituten) is zeer gewaardeerd.

De nieuwe SKIA biedt veel kansen om samen te werken waarbij de innovatieve kracht van bedrijfsleven en kennisinstellingen goed benut kan worden.
Ron Nulkes, directeur NIDV

De speerpunten SKIA

  • De doorontwikkeling naar een informatiegestuurde en technologisch hoogwaardige krijgsmacht vereist meer onderzoek naar nieuwe technologieën, zoals kwantum, kunstmatige intelligentie, robotica en bio- en nanotechnologieën, en naar vitale technologieën, bijvoorbeeld sensorsystemen en systemen voor inlichtingenvergaring. Hiermee leggen we ook een stevig fundament onder IGO. Automatisering, digitalisering en robotisering dragen bij aan arbeidsextensieve oplossingen. Met het Plan van Aanpak Energietransitie Defensie als vertrekpunt wil Defensie samen met onze kennis- en innovatiepartners innovatieve oplossingen ontwikkelen voor verduurzaming.
  • Defensie wil innoveren borgen in werkomgeving, cultuur en bedrijfsvoering. Innovatie is alleen succesvol als mens en organisatie optimaal gebruik maken van nieuwe technologische mogelijkheden. Kort-cyclisch innoveren krijgt specifiek aandacht. Dit in samenwerking met het MKB, start-ups en defensiebedrijven.
  • Defensie wil de samenwerking met kennis- en innovatiepartners versterken. Dat is essentieel voor de vernieuwing van de krijgsmacht. Extra overweging is het toegenomen belang om de Nederlandse kennis en technologie te beschermen.
  • Defensie gaat de samenwerking in haar eigen kennis- en innovatieketen versterken. Daarom richt Defensie in 2021 een defensiebrede Kennis- en Innovatieraad op. Er komt ook een Kennis- en Innovatie Adviesraad.