In 2022 hebben 29 nieuwe bedrijven zich aangesloten bij de NIDV, waarmee het netwerk voor het eerst 200 deelnemers bereikte. Op dinsdag 7 februari vond een kennismakingsbijeenkomst plaats voor deze nieuwe deelnemers.

Tijdens deze bijeenkomst is onder meer nader kennisgemaakt met de NIDV’s business development managers die uitleg gaven over hun portefeuille en lopende defensieprojecten. Ook kwamen onderwerpen als het Europees Defensiefonds (EDF) en Industriële Participatie (IP-beleid) uitgebreid aan bod.

Zakendoen met Nederlandse defensie-en veiligheidsorganisaties en overheden is een zaak van lange adem, met al haar waarborgen, specialismes, en zorgvuldige procescontrole. Des te belangrijker dat deelnemerschap met goede informatie begint. Aan oplossingen geen gebrek: niet alleen de platforms per specialisme en beleidsdomein bieden steun, ook het netwerk zelf kent nu nieuwe deskundigheid.

Hoe valt er dan het meest te maken van deelname, en waar staat de stip op de horizon voor resultaten? Allereerst gaat het er om meer structuur aan te brengen in de contacten met Defensie en Politie en overige stakeholders. Daarnaast is het van belang om ook de overige NIDV bedrijven (nu 198 in totaal) beter te leren kennen. Dit kan uiteraard het best door aanwezig te zijn op de vele NIDV-evenementen.

De kennismakingbijeenkomst helpt dus nieuwe deelnemers op weg om het maximale uit hun NIDV-deelnemerschap te halen. “Je leert de mensen kennen die je verder helpen”, aldus VIRO’s Wim Oosterwijk toen we vroegen waarom zijn bedrijf nu al ruim drie jaar is aangesloten bij NIDV.

Nieuwe NIDV-deelnemers sinds 2022:

Aankomende evenementen

Laatste nieuws

Nieuws: 17-03-2023

NATO Investment Fund komt mogelijk naar Amsterdam

De militaire alliantie beslist volgens betrokkenen vrijdag of het Nato Investment Fund voor start-ups naar de hoofdstad komt. Het zou een belangrijke stimulans voor de Nederlandse techsector kunnen zijn, als het doorgaat.
Internationaal|Industrie Nieuws

Nieuws: 16-03-2023

Innovatiemissie naar Frankrijk met RVO

Een Nederlandse delegatie van Defensie, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, en het gouden ecosysteem voor Defensie en Veiligheid is tot vandaag te gast in Parijs op de EDF-Innovatiemissie, met als gastheer het Agence de l’innovation de défense. Met 100 aanwezigen uit Nederland en Frankrijk zet de samenwerking hier nieuwe stappen.
NIKAG|Europees Defensie Fonds|Algemeen

Nieuws: 14-03-2023

Gouden Driehoek bundelt krachten in lasercommunicatie

De Nederlandse technologie-ontwikkelaars en -producenten Demcon en VDL Groep bundelen hun activiteiten voor lasersatellietcommunicatie in FSO Instruments. Met de oprichting van dit eerste technologiebedrijf in Nederland voor lasersatellietcommunicatie wordt voortgebouwd op baanbrekende technologie die TNO heeft ontwikkeld in samenwerking met bedrijven, waaronder Demcon en VDL. Dat past in het Nederlandse streven om een positie te bekleden als wereldmarktleider voor de serieproductie van hoogwaardige FSO (free-space optics) instrumenten voor lasersatellietcommunicatie, waarvoor concrete belangstelling bestaat bij Amerikaanse en Europese bedrijven.
NPVS|Gouden Ecosysteem|Industrie Nieuws