In 2022 hebben 29 nieuwe bedrijven zich aangesloten bij de NIDV, waarmee het netwerk voor het eerst 200 deelnemers bereikte. Op dinsdag 7 februari vond een kennismakingsbijeenkomst plaats voor deze nieuwe deelnemers.

Tijdens deze bijeenkomst is onder meer nader kennisgemaakt met de NIDV’s business development managers die uitleg gaven over hun portefeuille en lopende defensieprojecten. Ook kwamen onderwerpen als het Europees Defensiefonds (EDF) en Industriële Participatie (IP-beleid) uitgebreid aan bod.

Zakendoen met Nederlandse defensie-en veiligheidsorganisaties en overheden is een zaak van lange adem, met al haar waarborgen, specialismes, en zorgvuldige procescontrole. Des te belangrijker dat deelnemerschap met goede informatie begint. Aan oplossingen geen gebrek: niet alleen de platforms per specialisme en beleidsdomein bieden steun, ook het netwerk zelf kent nu nieuwe deskundigheid.

Hoe valt er dan het meest te maken van deelname, en waar staat de stip op de horizon voor resultaten? Allereerst gaat het er om meer structuur aan te brengen in de contacten met Defensie en Politie en overige stakeholders. Daarnaast is het van belang om ook de overige NIDV bedrijven (nu 198 in totaal) beter te leren kennen. Dit kan uiteraard het best door aanwezig te zijn op de vele NIDV-evenementen.

De kennismakingbijeenkomst helpt dus nieuwe deelnemers op weg om het maximale uit hun NIDV-deelnemerschap te halen. “Je leert de mensen kennen die je verder helpen”, aldus VIRO’s Wim Oosterwijk toen we vroegen waarom zijn bedrijf nu al ruim drie jaar is aangesloten bij NIDV.

Nieuwe NIDV-deelnemers sinds 2022:

Aankomende evenementen

Laatste nieuws