Uitvoeringsagenda Duurzaamheid

Op 31 januari heeft Defensie de uitvoeringsagenda duurzaamheid met de kamer gedeeld. Het is een nadere uitwerking van de doelen en ambities die Defensie heeft en laat zien hoe Defensie anticipeert op de effecten van klimaatverandering, hoe ze minder afhankelijk wil worden van fossiele brandstoffen (-30% in 2030) en hoe ze invulling geeft aan circulariteit.

Voor de uitvoering van deze doelstellingen groeit het budget voor duurzaamheidsmaatregelen stapsgewijs van € 18 miljoen in 2023 tot jaarlijks ca. € 60 miljoen vanaf 2026.

In haar jaarverslag zal Defensie rapporteren over de vermindering de CO2-uitstoot en de reductie van het gebruik van fossiele brandstoffen.

Klik hier voor het downloaden van de kamerbrief of de bijbehorende praatplaat.

Ook kunt u hier de pagina bekijken met meer informatie.

Aankomende evenementen

Laatste nieuws