Uitvoeringsagenda Duurzaamheid

Op 31 januari heeft Defensie de uitvoeringsagenda duurzaamheid met de kamer gedeeld. Het is een nadere uitwerking van de doelen en ambities die Defensie heeft en laat zien hoe Defensie anticipeert op de effecten van klimaatverandering, hoe ze minder afhankelijk wil worden van fossiele brandstoffen (-30% in 2030) en hoe ze invulling geeft aan circulariteit.

Voor de uitvoering van deze doelstellingen groeit het budget voor duurzaamheidsmaatregelen stapsgewijs van € 18 miljoen in 2023 tot jaarlijks ca. € 60 miljoen vanaf 2026.

In haar jaarverslag zal Defensie rapporteren over de vermindering de CO2-uitstoot en de reductie van het gebruik van fossiele brandstoffen.

Klik hier voor het downloaden van de kamerbrief of de bijbehorende praatplaat.

Ook kunt u hier de pagina bekijken met meer informatie.

Aankomende evenementen

Laatste nieuws

Nieuws: 03-06-2024

NL EASP AIR voor 4e keer contract toegewezen door Frontex EU Grens- en Kustwacht

Voor de vierde keer heeft NL EASP AIR een meerjarige, lange afstand, maritieme surveillance contract toegewezen gekregen door de Europese Commissie en EU Frontex Border and Coast Guard. Er zijn maar drie EU dienstverleners geselecteerd voor dit contract met een waarde van €112 miljoen. Een mid-range tender met een waarde van €50 miljoen wordt momenteel nog verwerkt.
Industrie Nieuws

Nieuws: 30-05-2024

Noodzakelijke opschaling vraagt om passende maatregelen

Het ministerie van EZK voor tweejaarlijks een onderzoek uit naar de omvang, structuur en kennis van de NLDTIB. Berenschot heeft dit onderzoek begin 2024 uitgevoerd, en het rapport daarvan is 27 mei naar de Tweede Kamer gestuurd.  Belangrijke nieuwe thema’s in dit onderzoek waren groeiverwachtingen, opschalingsmogelijkheden en financieringsknelpunten.
Algemeen

Nieuws: 17-05-2024

Defensie projecten overzicht 2024 gepubliceerd

Op 15 mei – op verantwoordingsdag- is het nieuwe Defensie Projectenoverzicht (DPO) 2024 aangeboden aan Tweede Kamer en gepubliceerd. Het Defensie Projectenoverzicht wordt tegenwoordig op verantwoordingsdag gepubliceerd, naar aanleiding van de actualisatie van het DMP-proces.  De belangrijkste reden is dat het primair een verantwoordingsdocument is, en de publicatiedatum dus beter past bij verantwoordingsdag. De NIDV Projectendag, normaal gespoken gekoppeld aan het DPO, zal dit jaar nog steeds op 24-09-2024 plaatsvinden.
Algemeen