Het Europese Defensieagentschap (EDA)  heeft 6 nieuwe speerpunten voor Europese materieelprojecten geformuleerd. Dit is het resultaat van de gezamenlijke jaarlijkse evaluatie van de Europese defensie-inspanningen (CARD).

Het betreft:

  • Main Battle Tank in te voeren rond 2035,
  • Europees Patrol Class Surface Ship, waarvoor 7 landen belangstelling tonen
  • Soldier System, voorgesteld wordt een gezamenlijke architectuur te ontwikkelen
  • Counter UAS, Europese samenwerking in ontwikkeling wordt als essentieel geschetst
  • Defence in space, aanbevolen wordt de defensiebenadering  verder te ontwikkelen, mede om die in te brengen  in EU programma’s.
  • Verbeterde militaire mobiliteit. Aanbevolen wordt dat meer Europese landen meedoen in programma’s voor lucht- en zeetransport, logistiek, en IT systemen.

Laatste nieuws