Technische stafleden van Royal IHC komen tijdelijk in dienst bij de afdeling Maritieme Systemen (AMS) van de Nederlandse Defensie Materieel Organisatie (DMO). Op 30 maart hebben de eerste acht IHC-medewerkers ingestemd met hun detachering.

Vanwege de COVID-19-pandemie heeft IHC momenteel overcapaciteit op verschillende afdelingen en door de tijdelijke verhuizing kunnen de werknemers van het bedrijf hun kennis blijven gebruiken. Voor DMO zal de extra capaciteit ingezet worden bij diverse maritieme projecten; een win-win situatie.

Activiteiten

De DMO heeft een groot aantal maritieme projecten die in voorbereiding of uitvoering zijn. Omdat DMO op tijdelijke basis extra capaciteit nodig heeft voor deze projecten, zullen de maritieme ingenieurs van IHC ondersteuning bieden en helpen bij het opstellen van scheepseisen.

Vertrouwelijkheid

Omdat IHC als partij ook meedoet aan defensie-aanbestedingen (onder meer voor de vervanging van de Nederlandse onderzeeboten, waarvoor IHC een strategische alliantie heeft met Naval Group) was het een voorwaarde voor zowel DMO als IHC dat projectvertrouwelijkheid gegarandeerd was.

Hiertoe zijn maatregelen genomen en protocollen opgesteld. Zo hebben IHC-medewerkers alleen toegang tot de informatie en documentatie die nodig is voor hun specifieke taken. Daarnaast worden ze alleen ingezet voor projecten die al gecontracteerd zijn en waarin IHC geen (potentiële) rol als aannemer zal spelen.

Maritime Capacity Alliance

De tijdelijke inzet van de medewerkers van IHC binnen DMO is mogelijk gemaakt door de Maritime Capacity Alliance (MCA) en het HR-ecosysteem. De MCA maakt deel uit van de adaptieve krijgsmacht, dat streeft naar flexibele en duurzame samenwerking tussen Defensie en industrie. Een speciaal inhuurdesk van het HR-ecosysteem maakt het mogelijk om de IHC-medewerkers tijdelijk in te huren.

“Met het grote aantal maritieme nieuwbouwprojecten staat de druk bij AMS hoog”, zegt hoofd van AMS KTZ (TD) Paul Flos. “Via het MCA-initiatief kunnen we snel capaciteit opschalen door tijdelijk geschoolde en ervaren mensen te detacheren. Dat we ook onze maritieme industrie in Nederland kunnen ondersteunen is mooi meegenomen – echt een win-win situatie! ”
MCA-partner – Royal IHC

IHC is een partner van de MCA en onderdeel van het HR-ecosysteem. De groep van 20 IHC-medewerkers, die uiteindelijk gaan werken bij de DMO’s AMS, is de eerste echte uitwisseling tussen Defensie en een commerciële partij in het kader van de MCA. Met de tijdelijke aanstelling van werknemers van bedrijven wordt ingespeeld op de oproep van werkgevers en de Tweede Kamer. De samenwerking tussen Royal IHC en DMO past in het beleid van de overheid om er alles aan te doen om bedrijven in deze moeilijke tijden te ondersteunen.

“Voor IHC is deelname aan de MCA – en de detachering van onze collega’s – een mooie stap in de richting van onze ambitie om de samenwerking met het Nederlandse Ministerie van Defensie te intensiveren”, voegt Louwrens op de Beek, directeur Defensie van Royal IHC toe. “We zijn blij dat we collega’s tijdelijk een andere werkomgeving kunnen bieden waarin ze hun kennis kunnen delen en tegelijkertijd hun eigen horizon kunnen verbreden. Als de situatie in de toekomst wordt omgekeerd, kijken we ernaar uit om collega’s van de DMO te verwelkomen.”

Vertaald van royalihc.com