Met een uniek interview in Trouw doen de commandanten van de Koninklijke Marine, Koninklijke Landmacht, Koninklijke Luchtmacht en Koninklijke Marechaussee een dringende oproep het defensiebudget substantieel te verhogen. Al eerder liet de minister van Defensie en de commandant der Strijdkrachten zich in deze zin uit. De NIDV staat volmondig achter deze oproep.

De hoogste bazen van de krijgsmacht ondervinden als geen ander de gevolgen van jarenlange bezuinigingen. Defensie is tot op het bot uitgekleed, daarover laten zij geen misverstanden bestaan.

Het gaat er niet alleen om dat er te veel is wegbezuinigd en te veel achterstallig onderhoud is. Ook de innovatieve ontwikkelingen in het krijgsbedrijf, zoals cyber en robotisering, vragen om substantiële investeringen. De krijgsmacht moet dus enorm moderniseren, maar Nederland is te veel gefocust op welvaart en welzijn en vergeet dat veiligheid een basisvoorwaarde daarvoor is!

Ook in het belang van onze nationale veiligheid is de Nederlandse defensie- en veiligheidsector met mensen en middelen gereed om de achterstanden in gereedstelling zo snel mogelijk weg te werken en de instroom van het broodnodige, innovatieve materieel mogelijk te maken.

Zie ook defensie.nl: Militaire top voelt zich klaploper van de NAVO