Tijdens NEDS op 30 november jl. hebben de NIDV en Embraer Defense & Security hun samenwerking verder verdiept. Hans Huigen, directeur van de NIDV, en João Bosco da Costa Jr., CEO van Embraer  Defense en Security, ondertekenden hierom een Memorandum of Understanding.

Het Nederlands ministerie van Defensie is van plan Embraer’s C-390M in gebruik te nemen. Deze keuze heeft ook gevolgen voor het ecosysteem van bedrijven en kennisinstellingen rondom Defensie. Nederlandse technologie en kennis kan toepassing krijgen in Embraers ontwikkeling en productie van nieuwe en bestaande projecten, waardoor de kwaliteit van materieel en veiligheid van Nederland verbeteren. Het Memorandum of Understanding zet de verwachtingen en doelen van ondertekenaars uiteen: de NIDV zal Embraer helpen aansluiting te vinden in de Nederlandse defensie-en veiligheidssector, en Embraer verdiept haar rol in het ecosysteem.

De ambassadeurs van Embraers thuisland Brazilië en van Portugal, ook een toekomstig C-390M-gebruiker, waren aanwezig. Landen kunnen kiezen elkaar te ondersteunen in zogenoemde User Groups. Zo krijgt ook de Europese materieelsamenwerking verder vorm.

Laatste nieuws