Met zijn onderzoek naar Schokbelasting op het hoofd van militairen bij explosief breachen heeft tweede luitenant der mariniers Tammo de Wilde de Jan Gmelich Meijling (JGM) scriptieprijs 2023 gewonnen. Zijn onderzoek is van groot belang bij het verbeteren van de inzet binnen de eigen organisatie en heeft daarnaast ook veel actuele maatschappelijke meerwaarde in het publieke domein. Daarmee liet hij de sterke concurrentie achter zich. Aan de prijs is voor de winnaar een cheque van €2500 verbonden.

Ruben Slange en Coen van Iersel Maarten (beiden student aan de TU-Delft) zijn met hun Masterthesis scriptie 2e en 3e geworden met de onderzoeken ‘Fatigue Life Time Estimates of Welded Joints in Maritime Structures’ en ‘Combustion engine – Injection and Evaporation of 100% Methanol’. De JGM-scriptieprijs is uitgereikt tijdens de NEDS2023 op 30 november door dhr. Maurits van Os (Programmadirecteur Industriebeleid bij Defensie).

Breachen

Met zijn winnende scriptie uitgevoerd bij de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) heeft Tammo de Wilde een uitstekend en zeer relevant onderzoek uitgevoerd. Een onderwerp dat nauw aansluit bij een kennisvraag die bestaat binnen zijn huidige functie van pelotonscommandant van de Assault Engineers van het Korps Mariniers. Het betreft het ervaringsgegeven dat militairen die veelvuldig trainen met het explosief binnendringen van objecten (breachen), aan het eind van zo’n trainingsdag gezondheidsklachten ervaren die duiden op een milde vorm van blast-induced brain injury (bTBI). Hij heeft de verkregen data goed gerepresenteerd en tevens een benchmark dataset geleverd op basis waarvan aanpassing van veiligheidsnormen, maar ook de ontwikkeling van nieuwe innovatieve beschermingsmiddelen kan plaatsvinden.

Jan Gmelich Meijling scriptieprijs

Jan Gmelich Meijling heeft veel betekend voor defensie. Begonnen als marineofficier vervulde hij al gauw bestuursfuncties. Na raadslid en wethouder te zijn geweest in Oegstgeest, ging hij als burgemeester naar Castricum. Daarna werd hij benoemd in de belangrijkste stad van de Koninklijke Marine, Den Helder. Als staatssecretaris van Defensie heeft hij vooral de afschaffing van de opkomstplicht op zijn palmares. Daarna bleef hij behouden voor defensie als voorzitter van de Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid.

Zoals elk jaar zijn er weer vele scripties  ingezonden door 5 verschillende instellingen, t.w. Politie Academie, NL Instituut Publieke Veiligheid (voorheen IFV), Nederlandse Defensie Academie en TU Delft en TU Eindhoven. Daaruit zijn drie scripties genomineerd door een vakjury. De jury heeft de scripties beoordeeld op academisch niveau, maatschappelijke meerwaarde, bijdrage aan het verbeteren van de publieke veiligheidsorganisaties, commerciële aantrekkelijkheid en mate van vernieuwing. De JGM scriptieprijs wordt sinds 2016 uitgereikt.

Eerdere winnaars van de JGM scriptieprijs

2022: Luitenant ter Zee 3e klasse Damy Zilver, NLDA
2021: 2e luitenant Irina Tziamali, NLDA
2020: 2e luitenant Lonneke van Bemmel, NLDA
2019: 2e luitenant Iris Waterlander, NLDA
2018: Eva Bontje, NLDA
2017: Luitenant ter zee der 3e klasse Perry Eeuwijk, NLDA
2016: Evelien Aangeenbrug, Politie Academie

Aankomende evenementen

Laatste nieuws