Om onze rol als schakel tussen overheid, kennisinstellingen en industrie zo goed mogelijk te kunnen vervullen is het van belang te weten hoe onze deelnemers onze diensten ervaren. Om dit systematisch te doen heeft de NIDV in november MWM2 een onafhankelijk tevredenheidsonderzoek laten houden naar de behoeftes en mogelijke verbeterpunten van deelnemers.

Lees hier de uitkomsten!

Het methodisch peilen van het oordeel van de deelnemers was al langer onze ambitie, als aanvulling op persoonlijke feedback bij bedrijfsbezoeken en evenementen. De opvolgende lockdowns en corona-onzekerheid maakten dat een periode met normale dynamiek is afgewacht. Het is weliswaar nog geen ‘normaal jaar’ gebleken, maar de terugkeer van reguliere live evenementen maakte het toch representatiever dan 2020-2021. Wij kijken terug op een bijzonder jaar, met als hoogtepunt een grootse NEDS 2022 in Rotterdam Ahoy.

De resultaten van het onderzoek zijn op 15 december aan het NIDV-bestuur gepresenteerd. Geboden netwerkmogelijkheden, belangenbehartiging en matchmaking met potentiële partners scoren hoog. Ook in 2023 zetten wij ons daarvoor in: de verbeterprioriteiten krijgen een plek, ook in het NIDV Jaarplan 2023.

Aankomende evenementen

Laatste nieuws

Nieuws: 01-12-2023

NEDS 2023: Defensie en bedrijfsleven als partners voor duurzame veiligheid

Op 30 november vond in Rotterdam Ahoy de Defensiebeurs NEDS plaats, georganiseerd door de NIDV. De beurs waarin onder andere het Nederlandse defensiebedrijfsleven zich presenteert aan een publiek van delegaties van nationale en internationale ministeries van Defensie en krijgsmachtdelen, én aan internationale defensiebedrijven die willen samenwerken. Aan de orde: de uitdagingen en mogelijkheden om de defensie en veiligheid van Nederland en Europa zelfstandig en in NAVO-verband op orde te krijgen.
NIDV nieuws

Nieuws: 28-11-2023

Innovatieplein op NEDS 2023: startups te gast

Elke editie van NEDS heeft op het Innovatieplein 15 tot 20 door Defensie genomineerde startups te gast. Deze nieuwe spelers met baanbrekende ideeën wagen een stap in de wereld van Defensie en Veiligheid, en kunnen zo verkennen welke toepassing waar mogelijk is: bij de eindgebruiker, of juist in een toeleveranciersketen. Vanuit buitenposten in campussen, zgn. MIND-bases, verkent Innovatiecentrum MIND – Military Innovation by Doing continu Nederland voor doorbraken. Zij sponsoren met NIDV beursoppervlak, net als het Commissariaat Militaire Productie in eerdere edities.
Gouden Ecosysteem|Algemeen

Nieuws: 20-11-2023

Programma Foxtrot gaat volgende fase in

Defensie moet sneller, beter en effectiever optreden. Daarvoor is betrouwbare, veilige en snelle communicatie tussen alle (mobiele) platformen van de krijgsmacht onmisbaar. Dit programma, Foxtrot, is één van de grootste projecten voor Defensie in de komende jaren. De publicatie van de A-brief, gelijktijdig met het eerste project (B-brief Militaire transmissie brengt deze ambitie dichterbij. Met deze leeswijzer helpen we Defensie en de sector in bekendheid van behoefte en Nederlandse bijdrages. Download direct: De Kamerbrief DMP-A Programma Foxtrot B-brief project Militaire Transmissie Bouwblok (MTBB)
NIVP|Defensie|Algemeen