Om onze rol als schakel tussen overheid, kennisinstellingen en industrie zo goed mogelijk te kunnen vervullen is het van belang te weten hoe onze deelnemers onze diensten ervaren. Om dit systematisch te doen heeft de NIDV in november MWM2 een onafhankelijk tevredenheidsonderzoek laten houden naar de behoeftes en mogelijke verbeterpunten van deelnemers.

Lees hier de uitkomsten!

Het methodisch peilen van het oordeel van de deelnemers was al langer onze ambitie, als aanvulling op persoonlijke feedback bij bedrijfsbezoeken en evenementen. De opvolgende lockdowns en corona-onzekerheid maakten dat een periode met normale dynamiek is afgewacht. Het is weliswaar nog geen ‘normaal jaar’ gebleken, maar de terugkeer van reguliere live evenementen maakte het toch representatiever dan 2020-2021. Wij kijken terug op een bijzonder jaar, met als hoogtepunt een grootse NEDS 2022 in Rotterdam Ahoy.

De resultaten van het onderzoek zijn op 15 december aan het NIDV-bestuur gepresenteerd. Geboden netwerkmogelijkheden, belangenbehartiging en matchmaking met potentiële partners scoren hoog. Ook in 2023 zetten wij ons daarvoor in: de verbeterprioriteiten krijgen een plek, ook in het NIDV Jaarplan 2023.

Aankomende evenementen

Laatste nieuws

Nieuws: 25-05-2023

PIB Maleisië werpt vruchten af in Langkawi

Tot en met 27 mei vindt in Maleisië de tweejaarlijkse Langkawi International Maritime and Aerospace (LIMA) plaats. De NIDV is daar samen met een aantal bedrijven aanwezig in een Nederlands paviljoen en wordt ondersteund door Commandant COMMIT en CMP van EZK. Deze aansprekende beurs kent vele standhouders en bezoekers vanuit de gehele wereld en biedt kansen voor de deelnemende Nederlandse industrie.
Internationaal|Algemeen

Nieuws: 23-05-2023

NIDV en Defensie trekken samen op bij MVOI-congres

Onder grote belangstelling vond op 22 mei het Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeverschap en Inkopen (MVOI)-congres plaats op de Kromhoutkazerne te Utrecht. Na de opening door Staatssecretaris van Defensie Christophe van der Maat volgde een paneldiscussie met plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten Boudewijn Boots, directeur van Saab Nederland en voorzitter van NIDV-Platform Duurzaamheid Jan Terlouw, en directeur Inkoop van Commando Materieel en IT (COMMIT) Roos Wijman. Na de pauze maakte onder meer de presentatie van Tom Middendorp (de klimaatgeneraal) diepe indruk. Het geheel stond onder de bezielende leiding van moderator luitenant-kolonel Peter de Bok.
NPDMV|Gouden Ecosysteem|Algemeen

Nieuws: 12-05-2023

Nederlandse toptech in Noord-Europees verband: een update over NNSC

Een sterke Nederlandse maritieme industriële basis in Europees verband krijgt steeds verder vorm in de samenwerking Northern Naval Shipbuilding Cooperation (NNSC). Formeel doel: “het versterken van het Noord-Europese Maritieme Ecosysteem door samenwerking tussen landen en bedrijfsleven om beschikbaarheid en voorraad van kritieke technologie voor militair gebruik te waarborgen.” Geen gebrek aan ambitie, hoog tijd voor een korte update.
NMC|Europa|Algemeen