Om onze rol als schakel tussen overheid, kennisinstellingen en industrie zo goed mogelijk te kunnen vervullen is het van belang te weten hoe onze deelnemers onze diensten ervaren. Om dit systematisch te doen heeft de NIDV in november MWM2 een onafhankelijk tevredenheidsonderzoek laten houden naar de behoeftes en mogelijke verbeterpunten van deelnemers.

Lees hier de uitkomsten!

Het methodisch peilen van het oordeel van de deelnemers was al langer onze ambitie, als aanvulling op persoonlijke feedback bij bedrijfsbezoeken en evenementen. De opvolgende lockdowns en corona-onzekerheid maakten dat een periode met normale dynamiek is afgewacht. Het is weliswaar nog geen ‘normaal jaar’ gebleken, maar de terugkeer van reguliere live evenementen maakte het toch representatiever dan 2020-2021. Wij kijken terug op een bijzonder jaar, met als hoogtepunt een grootse NEDS 2022 in Rotterdam Ahoy.

De resultaten van het onderzoek zijn op 15 december aan het NIDV-bestuur gepresenteerd. Geboden netwerkmogelijkheden, belangenbehartiging en matchmaking met potentiële partners scoren hoog. Ook in 2023 zetten wij ons daarvoor in: de verbeterprioriteiten krijgen een plek, ook in het NIDV Jaarplan 2023.

Aankomende evenementen

Laatste nieuws