VNO-NCW en MKB-Nederland hebben vandaag hun nieuwe visie: Ondernemen voor Brede Welvaart gepresenteerd. Zij zetten in op een samenleving met gelijke kansen en werk, een duurzame leefomgeving en voldoende economische groei om die brede welvaart mogelijk te maken. Zij zien toenemende verantwoordelijkheid voor het bedrijfsleven bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Directeur NIDV: ‘Ik kan mij goed vinden in het gepresenteerde nieuwe Rijnlands model voor het samenspel met de overheid en de samenleving. Dat ook deze ondernemersorganisaties een actieve rol zien voor Europees veiligheidsbeleid, met een concrete stap richting de NAVO-norm van 2 % van het BBP, onderstreept dit. Met VNO-NCW en MKB-Nederland wil de NIDV zich inzetten om bij de besteding van deze defensiemiddelen de Nederlandse industrie een belangrijke rol te laten spelen. Ook de NIDV draagt de oproep van VNO-NCW en MKB-Nederland uit om groot belang te hechten aan onze veiligheid en het tegengaan van ondermijning.”

De oproep wordt van harte onderschreven om het Nederlandse verdienvermogen structureel te versterken omdat anders onze collectieve lasten niet meer kunnen worden opgebracht. Dat is ook in het belang van onder meer de politie en de krijgsmacht.

Aankomende evenementen

Laatste nieuws

Nieuws: 17-03-2023

NATO Investment Fund komt mogelijk naar Amsterdam

De militaire alliantie beslist volgens betrokkenen vrijdag of het Nato Investment Fund voor start-ups naar de hoofdstad komt. Het zou een belangrijke stimulans voor de Nederlandse techsector kunnen zijn, als het doorgaat.
Internationaal|Industrie Nieuws

Nieuws: 16-03-2023

Innovatiemissie naar Frankrijk met RVO

Een Nederlandse delegatie van Defensie, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, en het gouden ecosysteem voor Defensie en Veiligheid is tot vandaag te gast in Parijs op de EDF-Innovatiemissie, met als gastheer het Agence de l’innovation de défense. Met 100 aanwezigen uit Nederland en Frankrijk zet de samenwerking hier nieuwe stappen.
NIKAG|Europees Defensie Fonds|Algemeen

Nieuws: 14-03-2023

Gouden Driehoek bundelt krachten in lasercommunicatie

De Nederlandse technologie-ontwikkelaars en -producenten Demcon en VDL Groep bundelen hun activiteiten voor lasersatellietcommunicatie in FSO Instruments. Met de oprichting van dit eerste technologiebedrijf in Nederland voor lasersatellietcommunicatie wordt voortgebouwd op baanbrekende technologie die TNO heeft ontwikkeld in samenwerking met bedrijven, waaronder Demcon en VDL. Dat past in het Nederlandse streven om een positie te bekleden als wereldmarktleider voor de serieproductie van hoogwaardige FSO (free-space optics) instrumenten voor lasersatellietcommunicatie, waarvoor concrete belangstelling bestaat bij Amerikaanse en Europese bedrijven.
NPVS|Gouden Ecosysteem|Industrie Nieuws