VNO-NCW en MKB-Nederland hebben vandaag hun nieuwe visie: Ondernemen voor Brede Welvaart gepresenteerd. Zij zetten in op een samenleving met gelijke kansen en werk, een duurzame leefomgeving en voldoende economische groei om die brede welvaart mogelijk te maken. Zij zien toenemende verantwoordelijkheid voor het bedrijfsleven bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Directeur NIDV: ‘Ik kan mij goed vinden in het gepresenteerde nieuwe Rijnlands model voor het samenspel met de overheid en de samenleving. Dat ook deze ondernemersorganisaties een actieve rol zien voor Europees veiligheidsbeleid, met een concrete stap richting de NAVO-norm van 2 % van het BBP, onderstreept dit. Met VNO-NCW en MKB-Nederland wil de NIDV zich inzetten om bij de besteding van deze defensiemiddelen de Nederlandse industrie een belangrijke rol te laten spelen. Ook de NIDV draagt de oproep van VNO-NCW en MKB-Nederland uit om groot belang te hechten aan onze veiligheid en het tegengaan van ondermijning.”

De oproep wordt van harte onderschreven om het Nederlandse verdienvermogen structureel te versterken omdat anders onze collectieve lasten niet meer kunnen worden opgebracht. Dat is ook in het belang van onder meer de politie en de krijgsmacht.

Aankomende evenementen

Laatste nieuws

Nieuws: 25-11-2022

Defensie’s Ruimtevaartagenda is uit!

Vandaag is de lang verwachte Defensie Ruimte Agenda goedgekeurd door de ministerraad. Het wachten blijkt de moeite waard te zijn geweest: er ligt nu een heldere agenda waarin Defensie onderstreept dat de inrichting van de ruimte als vijfde operationele domein urgent is voor het informatiegestuurd optreden van onze strijdkrachten. Het gebruik van de ruimte is onmisbaar geworden voor het goed functioneren van onze krijgsmacht en onze maatschappij als geheel. Vanuit militaire optiek gaat het daarbij met name om het gebruik van satellieten die essentieel zijn voor navigatie, communicatie, positie- en tijdsbepaling, aardobservatie, en intelligence, surveillance and reconnaissance.
NPVS|Defensie|Algemeen

Nieuws: 21-11-2022

Grote uitdaging voor Koninklijke Marechaussee in Defensienota

Op 9 november heeft de Koninklijke Marechaussee een 60-tal NIDV-deelnemers gesproken over de uitdagingen en kansen die de Defensienota hen biedt. De presentatie van Commandant Koninklijke Marechaussee Luitenant-generaal Hans Leijtens en directeur Kennis, Strategie en Innovatie Brigade-generaal Jos Pieters gaf het startschot voor interessante dialoog met het publiek.
Defensie|NIDV nieuws

Nieuws: 19-11-2022

NEDS2022: drie dagen ook zakelijke aandacht voor vrede en veiligheid

Met een bijzonder succesvolle expositie heeft de NIDV de NEDS2022 in Ahoy op donderdag 17 november afgesloten. Maar liefst 3.500 bezoekers, 170 exposanten en 20 buitenlandse delegaties hebben hieraan bijgedragen.
NIDV nieuws