VNO-NCW en MKB-Nederland hebben vandaag hun nieuwe visie: Ondernemen voor Brede Welvaart gepresenteerd. Zij zetten in op een samenleving met gelijke kansen en werk, een duurzame leefomgeving en voldoende economische groei om die brede welvaart mogelijk te maken. Zij zien toenemende verantwoordelijkheid voor het bedrijfsleven bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Directeur NIDV: ‘Ik kan mij goed vinden in het gepresenteerde nieuwe Rijnlands model voor het samenspel met de overheid en de samenleving. Dat ook deze ondernemersorganisaties een actieve rol zien voor Europees veiligheidsbeleid, met een concrete stap richting de NAVO-norm van 2 % van het BBP, onderstreept dit. Met VNO-NCW en MKB-Nederland wil de NIDV zich inzetten om bij de besteding van deze defensiemiddelen de Nederlandse industrie een belangrijke rol te laten spelen. Ook de NIDV draagt de oproep van VNO-NCW en MKB-Nederland uit om groot belang te hechten aan onze veiligheid en het tegengaan van ondermijning.”

De oproep wordt van harte onderschreven om het Nederlandse verdienvermogen structureel te versterken omdat anders onze collectieve lasten niet meer kunnen worden opgebracht. Dat is ook in het belang van onder meer de politie en de krijgsmacht.

Aankomende evenementen

Laatste nieuws

Nieuws: 02-10-2023

Toekomst van vliegende systemen in Woensdrecht

Op vrijdag 29 september 2023 heeft de jaarbijeenkomst van het NIDV Platform Vliegende Systemen (NPVS) plaatsgevonden bij de Fokker Services Group op Woensdrecht.
NPVS|NIDV nieuws

Nieuws: 27-09-2023

Projectendag Defensie en NIDV 2023: Geen business as usual

De Projectendag van Defensie en NIDV op de Kromhoutkazerne, elke vierde dinsdag van september, begint een begrip te worden voor bedrijven in de defensie-en veiligheidssector. De focus ligt op de Defensiebijlages bij de miljoenennota, in het bijzonder het Defensie Projectenoverzicht (DPO). Vanuit COMMIT waren projectleiders en inkopers weer volop aanwezig met 160 NIDV-deelnemers om inzicht te krijgen in  behoeftes en projecten waaraan het Nederlands bedrijfsleven kan bijdragen.
NIDV nieuws

Nieuws: 25-09-2023

Discussies en contactmomenten tijdens Nederland-Zweden Innovation Days

Op 20, 21 en 22 september vonden de NL/ZWE Industry & Innovation days plaats, dit keer in Nederland (Den Haag). Dit evenement vindt jaarlijks plaats op basis van de in 2019 getekende MOU tussen NIDV en haar Zweedse counterpart SOFF. Dit jaar was het thema ‘Raising production and Supply chain resilience’. Als gastheer voor het VIP onderdeel van het programma op woensdagmiddag trad op Ambassadeur Johannes Oljelund. Op donderdag waren er paneldiscussies en matchmaking tussen de NL en ZWE industrie. Het event werd op vrijdag afgesloten met bedrijfsbezoeken aan de firma Robin Radar en kennisinstituut TNO Ypenburg.  
Internationaal|NIDV nieuws