VNO-NCW en MKB-Nederland hebben vandaag hun nieuwe visie: Ondernemen voor Brede Welvaart gepresenteerd. Zij zetten in op een samenleving met gelijke kansen en werk, een duurzame leefomgeving en voldoende economische groei om die brede welvaart mogelijk te maken. Zij zien toenemende verantwoordelijkheid voor het bedrijfsleven bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Directeur NIDV: ‘Ik kan mij goed vinden in het gepresenteerde nieuwe Rijnlands model voor het samenspel met de overheid en de samenleving. Dat ook deze ondernemersorganisaties een actieve rol zien voor Europees veiligheidsbeleid, met een concrete stap richting de NAVO-norm van 2 % van het BBP, onderstreept dit. Met VNO-NCW en MKB-Nederland wil de NIDV zich inzetten om bij de besteding van deze defensiemiddelen de Nederlandse industrie een belangrijke rol te laten spelen. Ook de NIDV draagt de oproep van VNO-NCW en MKB-Nederland uit om groot belang te hechten aan onze veiligheid en het tegengaan van ondermijning.”

De oproep wordt van harte onderschreven om het Nederlandse verdienvermogen structureel te versterken omdat anders onze collectieve lasten niet meer kunnen worden opgebracht. Dat is ook in het belang van onder meer de politie en de krijgsmacht.

Aankomende evenementen

Laatste nieuws