2020 was een contrasterend jaar. Op 11 maart hadden wij het genoegen velen van u te ontmoeten op het feestelijke 35-jarig jubileum van de NIDV. Nog geen week later kwam de maatschappij door de COVID-19 pandemie grotendeels tot stilstand. Toch heeft de NIDV – in aangepaste vorm – haar activiteiten voortgezet met onder meer digitale activiteiten met de in het oog springende NEDS2020 Digital.

We zijn trots op hoe de defensie- en veiligheidssector zich het afgelopen jaar heeft weten te herpakken. Een aantal NIDV-deelnemers heeft ondanks de beperkingen goede resultaten behaald. In samenwerking met het ministerie van Defensie is er een coronaloket ingericht waar bedrijven met acute problemen terecht kunnen. Er is meerdere keren op hoog niveau gesproken over toegespitste maatregelen om de sector te ondersteunen. Tegelijkertijd blijft maatwerk nodig. De NIDV heeft zich ingezet voor herstel door middel van extra investeringen in materieel, onderhoud en innovatie en voor een uitzonderingspositie van onze sector bij een mogelijke lockdown. Ook is Defensie sneller tot betaling van facturen overgegaan om de liquiditeitspositie van de sector niet verder achteruit te laten gaan.

De rol die de NIDV vervult was ook in 2020 zichtbaar aan het groeiende aantal deelnemers en grote belangstelling voor de bijeenkomsten en activiteiten. Zoals in de Defensievisie 2035 staat aangegeven blijft een sterke technologische en industriële basis van groot belang, draagt deze bij aan het innovatief vermogen van Nederland en aan strategische autonomie op nationaal niveau.

De NIDV blijft zich zowel nationaal als internationaal inzetten om de Nederlandse defensie- en veiligheidssector bij overheidsopdrachten te betrekken en voor de positionering van haar achterban in internationale waardeketens. Dat doen wij ook door de defensie- en politieprojecten onder uw aandacht te brengen. En u kunt bij ons terecht om te bezien hoe innovaties goed bij de krijgsmacht en andere publieke veiligheidsorganisaties kunnen landen. Niet in de laatste plaats is de NIDV beschikbaar voor uiteenlopende adviezen; de business development managers kennen de krijgsmacht, de politie en onze achterban immers goed. En we bereiden ons voor op de toekomst. Dat gaat om onder meer het Europese Defensiefonds en nationale programma’s zoals het Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid (MTI), thema Veiligheid en de AI-coalitie. U leest daarover in dit jaarverslag.

De veiligheidsopdracht waaraan onze sector bijdraagt is een constante uitdaging die nu en in de toekomst van iedereen zijn of haar inzet vraagt. In deze tijd kunnen we ons niet genoeg bewust zijn van het feit dat er geen nationale veiligheid is zonder een defensie- en veiligheidssector.

Aankomende evenementen

Laatste nieuws

Nieuws: 28-11-2023

Innovatieplein op NEDS 2023: startups te gast

Elke editie van NEDS heeft op het Innovatieplein 15 tot 20 door Defensie genomineerde startups te gast. Deze nieuwe spelers met baanbrekende ideeën wagen een stap in de wereld van Defensie en Veiligheid, en kunnen zo verkennen welke toepassing waar mogelijk is: bij de eindgebruiker, of juist in een toeleveranciersketen. Vanuit buitenposten in campussen, zgn. MIND-bases, verkent Innovatiecentrum MIND – Military Innovation by Doing continu Nederland voor doorbraken. Zij sponsoren met NIDV beursoppervlak, net als het Commissariaat Militaire Productie in eerdere edities.
Gouden Ecosysteem|Algemeen

Nieuws: 20-11-2023

Programma Foxtrot gaat volgende fase in

Defensie moet sneller, beter en effectiever optreden. Daarvoor is betrouwbare, veilige en snelle communicatie tussen alle (mobiele) platformen van de krijgsmacht onmisbaar. Dit programma, Foxtrot, is één van de grootste projecten voor Defensie in de komende jaren. De publicatie van de A-brief, gelijktijdig met het eerste project (B-brief Militaire transmissie brengt deze ambitie dichterbij. Met deze leeswijzer helpen we Defensie en de sector in bekendheid van behoefte en Nederlandse bijdrages. Download direct: De Kamerbrief DMP-A Programma Foxtrot B-brief project Militaire Transmissie Bouwblok (MTBB)
NIVP|Defensie|Algemeen

Nieuws: 08-11-2023

Terugblik: het Grote Defensie Verkiezingsdebat met EW Magazine

Gisteren heeft de NIDV samen met EW Magazine het grote Defensie Verkiezingsdebat georganiseerd. Kijk hier het debat terug
Defensie|Algemeen