2020 was een contrasterend jaar. Op 11 maart hadden wij het genoegen velen van u te ontmoeten op het feestelijke 35-jarig jubileum van de NIDV. Nog geen week later kwam de maatschappij door de COVID-19 pandemie grotendeels tot stilstand. Toch heeft de NIDV – in aangepaste vorm – haar activiteiten voortgezet met onder meer digitale activiteiten met de in het oog springende NEDS2020 Digital.

We zijn trots op hoe de defensie- en veiligheidssector zich het afgelopen jaar heeft weten te herpakken. Een aantal NIDV-deelnemers heeft ondanks de beperkingen goede resultaten behaald. In samenwerking met het ministerie van Defensie is er een coronaloket ingericht waar bedrijven met acute problemen terecht kunnen. Er is meerdere keren op hoog niveau gesproken over toegespitste maatregelen om de sector te ondersteunen. Tegelijkertijd blijft maatwerk nodig. De NIDV heeft zich ingezet voor herstel door middel van extra investeringen in materieel, onderhoud en innovatie en voor een uitzonderingspositie van onze sector bij een mogelijke lockdown. Ook is Defensie sneller tot betaling van facturen overgegaan om de liquiditeitspositie van de sector niet verder achteruit te laten gaan.

De rol die de NIDV vervult was ook in 2020 zichtbaar aan het groeiende aantal deelnemers en grote belangstelling voor de bijeenkomsten en activiteiten. Zoals in de Defensievisie 2035 staat aangegeven blijft een sterke technologische en industriële basis van groot belang, draagt deze bij aan het innovatief vermogen van Nederland en aan strategische autonomie op nationaal niveau.

De NIDV blijft zich zowel nationaal als internationaal inzetten om de Nederlandse defensie- en veiligheidssector bij overheidsopdrachten te betrekken en voor de positionering van haar achterban in internationale waardeketens. Dat doen wij ook door de defensie- en politieprojecten onder uw aandacht te brengen. En u kunt bij ons terecht om te bezien hoe innovaties goed bij de krijgsmacht en andere publieke veiligheidsorganisaties kunnen landen. Niet in de laatste plaats is de NIDV beschikbaar voor uiteenlopende adviezen; de business development managers kennen de krijgsmacht, de politie en onze achterban immers goed. En we bereiden ons voor op de toekomst. Dat gaat om onder meer het Europese Defensiefonds en nationale programma’s zoals het Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid (MTI), thema Veiligheid en de AI-coalitie. U leest daarover in dit jaarverslag.

De veiligheidsopdracht waaraan onze sector bijdraagt is een constante uitdaging die nu en in de toekomst van iedereen zijn of haar inzet vraagt. In deze tijd kunnen we ons niet genoeg bewust zijn van het feit dat er geen nationale veiligheid is zonder een defensie- en veiligheidssector.

Aankomende evenementen

Laatste nieuws

Nieuws: 01-12-2022

Defensie Innovatie Competitie 2022 “Into Space” gewonnen door IsiSpace

Een week na het uitkomen van de Defensie Ruimte Agenda verkoos het ministerie op 30 november de winnaar van de Defensie Innovatie Competitie 2022: een prototype boordradio van IsiSpace. Hiermee zet Defensie een volgende stap in het Ruimtedomein. Directe toepasbaarheid van dit voorstel gaf de doorslag boven de 4 overige finalisten, waaronder NIDV-deelnemers AAC Hyperion en S&T. Het prijzengeld van €200.000,- kan dus direct in gezamenlijke doorontwikkeling gestoken worden.
NPVS|Innovatie|Algemeen

Nieuws: 25-11-2022

Defensie’s Ruimtevaartagenda is uit!

Vandaag is de lang verwachte Defensie Ruimte Agenda goedgekeurd door de ministerraad. Het wachten blijkt de moeite waard te zijn geweest: er ligt nu een heldere agenda waarin Defensie onderstreept dat de inrichting van de ruimte als vijfde operationele domein urgent is voor het informatiegestuurd optreden van onze strijdkrachten. Het gebruik van de ruimte is onmisbaar geworden voor het goed functioneren van onze krijgsmacht en onze maatschappij als geheel. Vanuit militaire optiek gaat het daarbij met name om het gebruik van satellieten die essentieel zijn voor navigatie, communicatie, positie- en tijdsbepaling, aardobservatie, en intelligence, surveillance and reconnaissance.
NPVS|Defensie|Algemeen

Nieuws: 21-11-2022

Grote uitdaging voor Koninklijke Marechaussee in Defensienota

Op 9 november heeft de Koninklijke Marechaussee een 60-tal NIDV-deelnemers gesproken over de uitdagingen en kansen die de Defensienota hen biedt. De presentatie van Commandant Koninklijke Marechaussee Luitenant-generaal Hans Leijtens en directeur Kennis, Strategie en Innovatie Brigade-generaal Jos Pieters gaf het startschot voor interessante dialoog met het publiek.
Defensie|NIDV nieuws