2020 was een contrasterend jaar. Op 11 maart hadden wij het genoegen velen van u te ontmoeten op het feestelijke 35-jarig jubileum van de NIDV. Nog geen week later kwam de maatschappij door de COVID-19 pandemie grotendeels tot stilstand. Toch heeft de NIDV – in aangepaste vorm – haar activiteiten voortgezet met onder meer digitale activiteiten met de in het oog springende NEDS2020 Digital.

We zijn trots op hoe de defensie- en veiligheidssector zich het afgelopen jaar heeft weten te herpakken. Een aantal NIDV-deelnemers heeft ondanks de beperkingen goede resultaten behaald. In samenwerking met het ministerie van Defensie is er een coronaloket ingericht waar bedrijven met acute problemen terecht kunnen. Er is meerdere keren op hoog niveau gesproken over toegespitste maatregelen om de sector te ondersteunen. Tegelijkertijd blijft maatwerk nodig. De NIDV heeft zich ingezet voor herstel door middel van extra investeringen in materieel, onderhoud en innovatie en voor een uitzonderingspositie van onze sector bij een mogelijke lockdown. Ook is Defensie sneller tot betaling van facturen overgegaan om de liquiditeitspositie van de sector niet verder achteruit te laten gaan.

De rol die de NIDV vervult was ook in 2020 zichtbaar aan het groeiende aantal deelnemers en grote belangstelling voor de bijeenkomsten en activiteiten. Zoals in de Defensievisie 2035 staat aangegeven blijft een sterke technologische en industriële basis van groot belang, draagt deze bij aan het innovatief vermogen van Nederland en aan strategische autonomie op nationaal niveau.

De NIDV blijft zich zowel nationaal als internationaal inzetten om de Nederlandse defensie- en veiligheidssector bij overheidsopdrachten te betrekken en voor de positionering van haar achterban in internationale waardeketens. Dat doen wij ook door de defensie- en politieprojecten onder uw aandacht te brengen. En u kunt bij ons terecht om te bezien hoe innovaties goed bij de krijgsmacht en andere publieke veiligheidsorganisaties kunnen landen. Niet in de laatste plaats is de NIDV beschikbaar voor uiteenlopende adviezen; de business development managers kennen de krijgsmacht, de politie en onze achterban immers goed. En we bereiden ons voor op de toekomst. Dat gaat om onder meer het Europese Defensiefonds en nationale programma’s zoals het Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid (MTI), thema Veiligheid en de AI-coalitie. U leest daarover in dit jaarverslag.

De veiligheidsopdracht waaraan onze sector bijdraagt is een constante uitdaging die nu en in de toekomst van iedereen zijn of haar inzet vraagt. In deze tijd kunnen we ons niet genoeg bewust zijn van het feit dat er geen nationale veiligheid is zonder een defensie- en veiligheidssector.

Aankomende evenementen

Laatste nieuws

Nieuws: 17-05-2024

Defensie projecten overzicht 2024 gepubliceerd

Op 15 mei – op verantwoordingsdag- is het nieuwe Defensie Projectenoverzicht (DPO) 2024 aangeboden aan Tweede Kamer en gepubliceerd. Het Defensie Projectenoverzicht wordt tegenwoordig op verantwoordingsdag gepubliceerd, naar aanleiding van de actualisatie van het DMP-proces.  De belangrijkste reden is dat het primair een verantwoordingsdocument is, en de publicatiedatum dus beter past bij verantwoordingsdag. De NIDV Projectendag, normaal gespoken gekoppeld aan het DPO, zal dit jaar nog steeds op 24-09-2024 plaatsvinden.
Algemeen

Nieuws: 08-05-2024

Actualiseren Defensie Materieel Proces (DMP)

De kamer heeft eind 2022 gevraagd naar het vergroten van wensbaarheid van het “voorzien-in” proces. Hierop is het DMP geactualiseerd. Ook is het verzendmoment van het DPO voor het eerst verzet naar 15 mei in plaats van September. De NIDV Projectendag, normaal gespoken gekoppeld aan het DPO, zal dit jaar nog steeds op 24-09-2024 plaatsvinden. Het DMP gaat uit van gefaseerde informatievoorziening door middel van afzonderlijke brieven over materieel en wapensysteem gebonden-IT projecten.

Nieuws: 12-04-2024

Sterke vertegenwoordiging tijdens Space symposium Colorado

Van 8-11 april heeft het grootste space event van Amerika in Colorado Springs plaatsgevonden. Tijdens het 39e Space Symposium was Nederland sterk vertegenwoordigd met de Commandanten van de Luchtstrijdkrachten en COMMIT, CMP,  NIDV, Spacened en 15 bedrijven/kennisinstellingen.
NPVS|Industrie Nieuws