2020 was een contrasterend jaar. Op 11 maart hadden wij het genoegen velen van u te ontmoeten op het feestelijke 35-jarig jubileum van de NIDV. Nog geen week later kwam de maatschappij door de COVID-19 pandemie grotendeels tot stilstand. Toch heeft de NIDV – in aangepaste vorm – haar activiteiten voortgezet met onder meer digitale activiteiten met de in het oog springende NEDS2020 Digital.

We zijn trots op hoe de defensie- en veiligheidssector zich het afgelopen jaar heeft weten te herpakken. Een aantal NIDV-deelnemers heeft ondanks de beperkingen goede resultaten behaald. In samenwerking met het ministerie van Defensie is er een coronaloket ingericht waar bedrijven met acute problemen terecht kunnen. Er is meerdere keren op hoog niveau gesproken over toegespitste maatregelen om de sector te ondersteunen. Tegelijkertijd blijft maatwerk nodig. De NIDV heeft zich ingezet voor herstel door middel van extra investeringen in materieel, onderhoud en innovatie en voor een uitzonderingspositie van onze sector bij een mogelijke lockdown. Ook is Defensie sneller tot betaling van facturen overgegaan om de liquiditeitspositie van de sector niet verder achteruit te laten gaan.

De rol die de NIDV vervult was ook in 2020 zichtbaar aan het groeiende aantal deelnemers en grote belangstelling voor de bijeenkomsten en activiteiten. Zoals in de Defensievisie 2035 staat aangegeven blijft een sterke technologische en industriële basis van groot belang, draagt deze bij aan het innovatief vermogen van Nederland en aan strategische autonomie op nationaal niveau.

De NIDV blijft zich zowel nationaal als internationaal inzetten om de Nederlandse defensie- en veiligheidssector bij overheidsopdrachten te betrekken en voor de positionering van haar achterban in internationale waardeketens. Dat doen wij ook door de defensie- en politieprojecten onder uw aandacht te brengen. En u kunt bij ons terecht om te bezien hoe innovaties goed bij de krijgsmacht en andere publieke veiligheidsorganisaties kunnen landen. Niet in de laatste plaats is de NIDV beschikbaar voor uiteenlopende adviezen; de business development managers kennen de krijgsmacht, de politie en onze achterban immers goed. En we bereiden ons voor op de toekomst. Dat gaat om onder meer het Europese Defensiefonds en nationale programma’s zoals het Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid (MTI), thema Veiligheid en de AI-coalitie. U leest daarover in dit jaarverslag.

De veiligheidsopdracht waaraan onze sector bijdraagt is een constante uitdaging die nu en in de toekomst van iedereen zijn of haar inzet vraagt. In deze tijd kunnen we ons niet genoeg bewust zijn van het feit dat er geen nationale veiligheid is zonder een defensie- en veiligheidssector.

Aankomende evenementen

Laatste nieuws

Nieuws: 25-05-2023

PIB Maleisië werpt vruchten af in Langkawi

Tot en met 27 mei vindt in Maleisië de tweejaarlijkse Langkawi International Maritime and Aerospace (LIMA) plaats. De NIDV is daar samen met een aantal bedrijven aanwezig in een Nederlands paviljoen en wordt ondersteund door Commandant COMMIT en CMP van EZK. Deze aansprekende beurs kent vele standhouders en bezoekers vanuit de gehele wereld en biedt kansen voor de deelnemende Nederlandse industrie.
Internationaal|Algemeen

Nieuws: 23-05-2023

NIDV en Defensie trekken samen op bij MVOI-congres

Onder grote belangstelling vond op 22 mei het Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeverschap en Inkopen (MVOI)-congres plaats op de Kromhoutkazerne te Utrecht. Na de opening door Staatssecretaris van Defensie Christophe van der Maat volgde een paneldiscussie met plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten Boudewijn Boots, directeur van Saab Nederland en voorzitter van NIDV-Platform Duurzaamheid Jan Terlouw, en directeur Inkoop van Commando Materieel en IT (COMMIT) Roos Wijman. Na de pauze maakte onder meer de presentatie van Tom Middendorp (de klimaatgeneraal) diepe indruk. Het geheel stond onder de bezielende leiding van moderator luitenant-kolonel Peter de Bok.
NPDMV|Gouden Ecosysteem|Algemeen

Nieuws: 12-05-2023

Nederlandse toptech in Noord-Europees verband: een update over NNSC

Een sterke Nederlandse maritieme industriële basis in Europees verband krijgt steeds verder vorm in de samenwerking Northern Naval Shipbuilding Cooperation (NNSC). Formeel doel: “het versterken van het Noord-Europese Maritieme Ecosysteem door samenwerking tussen landen en bedrijfsleven om beschikbaarheid en voorraad van kritieke technologie voor militair gebruik te waarborgen.” Geen gebrek aan ambitie, hoog tijd voor een korte update.
NMC|Europa|Algemeen