Defensie gaat steeds vaker de samenwerking aan met het bedrijfsleven en andere overheden om personeel te delen. Waarom is dat nodig en hoe werkt dat in de praktijk? Plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten vice-admiraal Boudewijn Boots en Hoofddirecteur Personeel schout-bij-nacht Peter Reesink gaven antwoord op deze vragen tijdens een bijeenkomst in Den Haag. De NIDV is blij met deze ontwikkeling.

Defensie moet voldoende militair personeel werven in een veranderende arbeidsmarkt, legde Boots uit. Verder is er behoefte aan nieuw, duurzaam materieel en aan eigentijds vastgoed. “We willen als organisatie wendbaarder zijn, snel kunnen opschalen en het maatschappelijk draagvlak voor Defensie verder vergroten. Deze uitdagingen kan Defensie niet alleen aan. Met het programma adaptieve krijgsmacht verbinden we ons met partners. Door mensen en kennis te delen, halen we nieuwe informatie en capaciteiten naar ons toe”, aldus Boots.

Ecosysteem van personeel

Reesink lichtte het idee achter de duurzame personeelssamenwerking toe. “Door het uitwisselen van personeel delen organisaties schaarse capaciteiten en leren ze van elkaar. Mensen krijgen zo bovendien de kans hun kennis te verbreden en te verdiepen en om talenten te ontwikkelen.”

Dit zogeheten HR-ecosysteem werd geïllustreerd aan de hand van 3 praktijkvoorbeelden. Zo gaan 12 militairen van de Koninklijke Luchtmacht afwisselend in duo’s naar Volker Wessels Telecom. Daar doen zij een paar maanden ervaring op met het leggen van glasvezel. De maritieme onderneming Royal IHC leent ingenieurs uit aan de Defensie Materieel Organisatie. Die worden ingezet voor het project Anti-Submarine Warfare Frigate. Deze nieuwe scheepsklasse zal bestaan uit 2 Nederlandse en 2 Belgische fregatten. Een ander voorbeeld betreft de samenwerking met de Provincie Limburg. Daar gaat het bedrijfsleven aan de slag om 13 Lichte Brigade tijdelijk te helpen aan monteurs, chauffeurs, logistiek medewerkers en IT’ers. Hieraan heeft deze landmachteenheid dringend behoefte.

Opschalen

Defensie heeft al met 12 bedrijven een overeenkomst. “Was 2020 nog een proefjaar, 2021 staat in het teken van verder ontwikkelen en opschalen”, aldus Reesink. De coronacrisis bracht de proef overigens in stroomversnelling. Omdat veel bedrijven in zwaar weer verkeren, proberen ze hun personeel tijdelijk elders werk te bieden. Het lijkt een win-winsituatie als Defensie personeel overneemt dat in dienst blijft bij de eigen werkgever. Om dit snel te realiseren startte Defensie onlangs een ‘door- en inleenloket’. Zo hoeft Defensie geen bilaterale overeenkomsten met partnerorganisaties te sluiten.

Met het doel organisaties vanuit HR-perspectief bijeen te brengen, zag ook de website hr-ecosysteem.nl het licht. Samenwerken voor een veiliger Nederland is daarbij ook een oogmerk.

Overgenomen van Defensie.nl