Meer dan 22 vertegenwoordigers van internationale OEM’s en bijna 92 Nederlandse bedrijven vonden elkaar vandaag op de jaarlijkse NIDV Industriële Participatie Dag. Het ging daarbij primair om nadere onderlinge kennismaking en het maken van afspraken in het kader van Industriële Participatie. Het centrale programma op dinsdag 6 juni bestond uit presentaties van NIDV en MIN/EZK CMP maar de kern van het event was uiteraard de vele, via de B2Match tool ingeplande, B2B meetings tussen de (IP-plichtige) buitenlandse OEM’s en de NL defensie- en veiligheidsindustrie. De IP-dag blijft een van de meest effectieve en efficiënte NIDV events voor het bedrijfsleven.

Industriële Participatie (IP)

IP helpt de marktpositie van Nederlandse producenten op de defensiemarkt te verbeteren. Bestelt het ministerie van Defensie militaire goederen in het buitenland, dan kan de Nederlandse overheid in bepaalde gevallen vragen om Industriële Participatie. Het buitenlandse bedrijf wordt dan verplicht om orders te plaatsen bij Nederlandse producenten. Het Commissariaat Militaire Productie (CMP) is verantwoordelijk voor industriële participatie en ondersteunt het evenement. Tevens bood de dag mogelijkheden om bijvoorbeeld de diverse programma’s in het kader van het Europese Defensie Fonds (EDF) te bespreken. In deze fase blijft het zeer relevant om daaromtrent contacten te leggen met de (internationale) industrie en overige partijen.

Deelnemers IP-dag

Onder de grote buitenlandse bedrijven (OEM’s) bevonden zich onder meer Airbus, Leonardo, BAE systems, GE Energy, Rheinmetall, Kongsberg, Ultra Maritime, Embraer, Marshall, Telerob, Airbus, Boeing, Blücher en MAN. Verder hebben bijna 45 % van alle bij NIDV aangesloten bedrijven meegedaan. Er zijn in totaal meer dan 216 B2B gesprekken geweest. Daarnaast is er ook veel interactie geweest met de vertegenwoordigers van MINEZK/CMP en tussen de Nederlandse bedrijven onderling. Om de resultaten en de opvolging van de gesprekken te monitoren wordt een online enquête verstuurd aan alle deelnemers. Ook de logistiek was in uitstekende handen bij Van der Valk op locatie Hoofddorp.

NIDV IP Dag Lunch