Op 6 en 7 juni bezochten NIDV-voorzitter Raymond Knops en directeur Hans Huigen de Koninklijke Marine te Den Helder en diverse bedrijven in de regio Noord-Holland. Op dinsdag 6 juni werd een bezoek gebracht aan NIDV-bedrijven The IP Company te Amsterdam en EST-Floattech in Badhoevedorp. Op woensdagochtend werd nader kennisgemaakt met C-ZSK Viceadmiraal René Tas te Den Helder en volgde een bezoek aan Directeur Directie Materiele Instandhouding Commandeur Jeroen Hodes. In de middag werden de bedrijven NAVTRAIN in Den Helder en Thales in Huizen bezocht.

De bezoeken stonden in het teken van nadere kennismaking met de nieuwe NIDV voorzitter en directeur die sinds 1 april zijn aangetreden. De bezochte bedrijven bespraken hun specifieke defensie gerelateerde producten en competenties waarna diverse rondleidingen volgden. Daarnaast is ingegaan op de verdere mogelijkheden van belangenbehartiging, informatievoorziening en dienstverlening door NIDV. De wens tot nauwere samenwerking tussen Defensie, kennisinstituten en NL industrie binnen het zogenaamde Gouden Ecosysteem is daarbij nadrukkelijk aan bod gekomen.

Verder werd door admiraal Tas gewezen op de Kamerbrief van 17 mei over de Transitie bij de Koninklijke Marine en het bijbehorende ‘Sailplan’. De samenwerking met de industrie komt daarin nadrukkelijk aan de orde. “De marine blijft bij het voorziene onderhoud intensief samenwerken met de industrie die momenteel al ongeveer de helft van het onderhoud aan marineschepen uitvoert. Dat gebeurt in Den Helder maar ook in de rest van Nederland. Een voorbeeld hiervan is dat onderhoud van de LPD’s (Landing Platform Dock), het Combat Support Ship en het Joint Support Ship plaatsvindt in civiele droogdokken. Defensie kijkt binnen de aanbestedingsregels naar een grotere rol van de industrie om de inzetbaarheid te vergroten. Uitgangspunt daarbij is wel dat de marine waar dan ook, dichtbij of ver weg, de vloot varend en operationeel kan houden.”

Op korte termijn volgen bezoeken aan de andere OPCO’s (CLAS, CLSK en KMAR).

Aankomende evenementen

Laatste nieuws