Defensie schetst volop kansen en werk voor grondgebonden Nederlandse industrie tijdens de drukbezochte NIDV Grondgebonden Platform (NGP)-Jaarbijeenkomst op donderdag 4 november. Het NGP was te gast bij Rheinmetall Defence Nederland in Ede waar Defensie (Landstrijdkrachten) de industrie geïnformeerd heeft over de toekomst van de Landmacht. Wat heeft ze aan innovatief materieel nodig om invulling te geven aan de Defensievisie 2035.

Sprekers

Het was een vol programma met goede sprekers:

  • Plv. Voorzitter NGP Bob van der Horst (Commercial Director VDL Defence) met een terugkoppeling van nationale en internationale NGP-initiatieven in 2021 en vooruitblik naar 2022.
  • Auke Venema (Defensie Beleid) over wat er allemaal bereikt is op strategisch niveau de afgelopen jaren met EDF, MTIB, groeifonds en wat dat voor bedrijven betekent.
  • Ron Nulkes (directeur NIDV) met de rol van NIDV in het EDF en de kansen die er liggen.
  • Kol Maurice Houben (Defensiestaf) met inzicht in de Defensievisie en de (toekomstige) landbehoeftes.
  • Kol Peter van Iersel (CLAS/Matlogco) met een update van Technology Center Land (TCL).
  • Kol Bas van den Berg (DMO) over de concrete ontwikkelingen op grondgebonden systemen.
  • Coen van Leeuwen (Managing Director Rheinmetall NLD) over R&D en mogelijkheden Rheinmetall en lopende samenwerkingsinitiatieven.
  • Frans Schoneveld (MinEZK/CMP) over Industriële Participatie (IP)-mogelijkheden voor samenwerking met OEMs.
  • Lkol Edwin Leidelmeijer (Innovatie Landmacht) over de wijze van samenwerking in programma’s en innovatiehubs.

 

De Koninklijke Landmacht werkt samen met vele bedrijven en kennisinstellingen aan de modernisering van capaciteiten en optreden. Gezien de snelle technologische ontwikkelingen, uiteenlopende operationele vraagstukken wordt deze samenwerking steeds belangrijker en intensiever.

In 2021 was het mede daardoor al een druk jaar voor het NGP, in 2022 en de daaropvolgende jaren beloven eveneens boordevol initiatieven voor het NGP in het grondgebonden domein te zitten. Volop werk dus en kansen voor zowel Defensie als de grondgebonden Nederlandse industrie!

 

Laatste nieuws