Luitenant-generaal Hans Leijtens wordt de nieuwe directeur van Frontex. Dit grensagentschap bewaakt de Europese buitengrenzen. Lt gen Leijtens is op dit moment commandant Koninklijke Marechaussee. De NIDV wenst hem en zijn nog te publiceren opvolger bij de KMAR veel succes!

Hij bekleedt zijn huidige functie sinds 2 september 2019, eerder ook van mei 2012 tot eind 2015. Hij is tevens Gouverneur der Residentie en daarmee verantwoordelijk voor de uitvoering van ceremoniële taken in de hofstad.

Lt gen Leijtens verliet Defensie in 2015 en vervulde een aantal functies als lid van de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij was onder meer directeur-generaal van de belastingdienst.

Aankomende evenementen

Laatste nieuws