Luitenant-generaal Hans Leijtens wordt de nieuwe directeur van Frontex. Dit grensagentschap bewaakt de Europese buitengrenzen. Lt gen Leijtens is op dit moment commandant Koninklijke Marechaussee. De NIDV wenst hem en zijn nog te publiceren opvolger bij de KMAR veel succes!

Hij bekleedt zijn huidige functie sinds 2 september 2019, eerder ook van mei 2012 tot eind 2015. Hij is tevens Gouverneur der Residentie en daarmee verantwoordelijk voor de uitvoering van ceremoniële taken in de hofstad.

Lt gen Leijtens verliet Defensie in 2015 en vervulde een aantal functies als lid van de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij was onder meer directeur-generaal van de belastingdienst.

Aankomende evenementen

Laatste nieuws

Nieuws: 03-06-2024

NL EASP AIR voor 4e keer contract toegewezen door Frontex EU Grens- en Kustwacht

Voor de vierde keer heeft NL EASP AIR een meerjarige, lange afstand, maritieme surveillance contract toegewezen gekregen door de Europese Commissie en EU Frontex Border and Coast Guard. Er zijn maar drie EU dienstverleners geselecteerd voor dit contract met een waarde van €112 miljoen. Een mid-range tender met een waarde van €50 miljoen wordt momenteel nog verwerkt.
Industrie Nieuws

Nieuws: 30-05-2024

Noodzakelijke opschaling vraagt om passende maatregelen

Het ministerie van EZK voor tweejaarlijks een onderzoek uit naar de omvang, structuur en kennis van de NLDTIB. Berenschot heeft dit onderzoek begin 2024 uitgevoerd, en het rapport daarvan is 27 mei naar de Tweede Kamer gestuurd.  Belangrijke nieuwe thema’s in dit onderzoek waren groeiverwachtingen, opschalingsmogelijkheden en financieringsknelpunten.
Algemeen

Nieuws: 17-05-2024

Defensie projecten overzicht 2024 gepubliceerd

Op 15 mei – op verantwoordingsdag- is het nieuwe Defensie Projectenoverzicht (DPO) 2024 aangeboden aan Tweede Kamer en gepubliceerd. Het Defensie Projectenoverzicht wordt tegenwoordig op verantwoordingsdag gepubliceerd, naar aanleiding van de actualisatie van het DMP-proces.  De belangrijkste reden is dat het primair een verantwoordingsdocument is, en de publicatiedatum dus beter past bij verantwoordingsdag. De NIDV Projectendag, normaal gespoken gekoppeld aan het DPO, zal dit jaar nog steeds op 24-09-2024 plaatsvinden.
Algemeen