Met het heengaan van John Jansen verliezen we een gezinsmens, een deskundige op defensiegebied en een fijne collega. Zijn werkzaamheden vanaf de tachtiger jaren stonden in het teken van materieelsamenwerking. Vooral in het bureau van de Nederlandse National Armaments Director kwam zijn internationale instelling tot haar recht. Door zijn twee plaatsingen in Brussel werd zijn internationale oriëntatie gevormd. Het huidige NATO Communications and Information Agency
(NCIA) heeft hij mede vormgegeven. Ook heeft hij bijzondere betekenis gehad voor de oprichting van de Western European Armaments Group en het Europees Defensie Agentschap (EDA).

Toen de Tweede Kamer in 2006 besloot over de instelling van de speciale adviseur voor industrieaangelegenheden voor de NIDV, was er maar één logische kandidaat: John Jansen. Op het snijvlak van defensie en de industrie heeft hij het succes van de huidige Gouden Driehoek voor Defensie en Veiligheid in Nederland mede vormgegeven.

Na zijn pensionering bij Defensie trad hij in deeltijd in dienst bij de NIDV. Als hoofd van de Nederlandse delegatie bij de NATO Industrial Advisory Group bracht hij veel kansen onder de aandacht van de NIDV-achterban. Het voorzitterschap van deze NIAG was hem op het lijf geschreven.

Ook werd John namens de NIDV lid van onder meer de onderzoeks- en ontwikkelingscommissies van de Aerospace and Defence Association of Europe, de Europese industriekoepel voor defensie en veiligheid. Ook bij ASD kwam zijn internationale ervaring uitstekend van pas. Voor ASD en de NIDV heeft hij onmisbare bijdragen geleverd bij de voorbereidingen én implementatie van het Europees Defensie Fonds, waarvan op de dag van zijn overlijden het Tweede Werkprogramma werd gepubliceerd.

Zijn talenkennis kwam uitstekend van pas als lid van de board van de Session Européenne des Responsables d’Armement. Als enige Nederlander tot nog toe vervulde John de rol van President of the SERA (Alumni) Associatie.

ASD en de NIDV zijn John Jansen veel dank verschuldigd. Als geen ander wist hij Brusselse en Haagse belangen te stroomlijnen! Respect zijn we hem verschuldigd voor de wijze waarop hij tijdens zijn ziekte de Gouden Driehoek voor Defensie en Veiligheid bleef dienen! Onze gedachten gaan uit naar zijn echtgenote Annelies, zijn kinderen en zijn kleinkinderen.

Namens de Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid
Hans Hillen, voorzitter.
Ron Nulkes, directeur.

Aankomende evenementen

Laatste nieuws