Met het heengaan van John Jansen verliezen we een gezinsmens, een deskundige op defensiegebied en een fijne collega. Zijn werkzaamheden vanaf de tachtiger jaren stonden in het teken van materieelsamenwerking. Vooral in het bureau van de Nederlandse National Armaments Director kwam zijn internationale instelling tot haar recht. Door zijn twee plaatsingen in Brussel werd zijn internationale oriëntatie gevormd. Het huidige NATO Communications and Information Agency
(NCIA) heeft hij mede vormgegeven. Ook heeft hij bijzondere betekenis gehad voor de oprichting van de Western European Armaments Group en het Europees Defensie Agentschap (EDA).

Toen de Tweede Kamer in 2006 besloot over de instelling van de speciale adviseur voor industrieaangelegenheden voor de NIDV, was er maar één logische kandidaat: John Jansen. Op het snijvlak van defensie en de industrie heeft hij het succes van de huidige Gouden Driehoek voor Defensie en Veiligheid in Nederland mede vormgegeven.

Na zijn pensionering bij Defensie trad hij in deeltijd in dienst bij de NIDV. Als hoofd van de Nederlandse delegatie bij de NATO Industrial Advisory Group bracht hij veel kansen onder de aandacht van de NIDV-achterban. Het voorzitterschap van deze NIAG was hem op het lijf geschreven.

Ook werd John namens de NIDV lid van onder meer de onderzoeks- en ontwikkelingscommissies van de Aerospace and Defence Association of Europe, de Europese industriekoepel voor defensie en veiligheid. Ook bij ASD kwam zijn internationale ervaring uitstekend van pas. Voor ASD en de NIDV heeft hij onmisbare bijdragen geleverd bij de voorbereidingen én implementatie van het Europees Defensie Fonds, waarvan op de dag van zijn overlijden het Tweede Werkprogramma werd gepubliceerd.

Zijn talenkennis kwam uitstekend van pas als lid van de board van de Session Européenne des Responsables d’Armement. Als enige Nederlander tot nog toe vervulde John de rol van President of the SERA (Alumni) Associatie.

ASD en de NIDV zijn John Jansen veel dank verschuldigd. Als geen ander wist hij Brusselse en Haagse belangen te stroomlijnen! Respect zijn we hem verschuldigd voor de wijze waarop hij tijdens zijn ziekte de Gouden Driehoek voor Defensie en Veiligheid bleef dienen! Onze gedachten gaan uit naar zijn echtgenote Annelies, zijn kinderen en zijn kleinkinderen.

Namens de Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid
Hans Hillen, voorzitter.
Ron Nulkes, directeur.

Aankomende evenementen

Laatste nieuws

Nieuws: 25-11-2022

Defensie’s Ruimtevaartagenda is uit!

Vandaag is de lang verwachte Defensie Ruimte Agenda goedgekeurd door de ministerraad. Het wachten blijkt de moeite waard te zijn geweest: er ligt nu een heldere agenda waarin Defensie onderstreept dat de inrichting van de ruimte als vijfde operationele domein urgent is voor het informatiegestuurd optreden van onze strijdkrachten. Het gebruik van de ruimte is onmisbaar geworden voor het goed functioneren van onze krijgsmacht en onze maatschappij als geheel. Vanuit militaire optiek gaat het daarbij met name om het gebruik van satellieten die essentieel zijn voor navigatie, communicatie, positie- en tijdsbepaling, aardobservatie, en intelligence, surveillance and reconnaissance.
NPVS|Defensie|Algemeen

Nieuws: 21-11-2022

Grote uitdaging voor Koninklijke Marechaussee in Defensienota

Op 9 november heeft de Koninklijke Marechaussee een 60-tal NIDV-deelnemers gesproken over de uitdagingen en kansen die de Defensienota hen biedt. De presentatie van Commandant Koninklijke Marechaussee Luitenant-generaal Hans Leijtens en directeur Kennis, Strategie en Innovatie Brigade-generaal Jos Pieters gaf het startschot voor interessante dialoog met het publiek.
Defensie|NIDV nieuws

Nieuws: 19-11-2022

NEDS2022: drie dagen ook zakelijke aandacht voor vrede en veiligheid

Met een bijzonder succesvolle expositie heeft de NIDV de NEDS2022 in Ahoy op donderdag 17 november afgesloten. Maar liefst 3.500 bezoekers, 170 exposanten en 20 buitenlandse delegaties hebben hieraan bijgedragen.
NIDV nieuws