Het is de politiek menens om vrede en veiligheid te waarborgen. Dat blijkt uit de Defensienota 2022 die de NIDV verwelkomt. De NAVO-norm van 2% BNP wordt gehaald, waardoor Defensie met haar partners haar grondwettelijke taken kan vervullen: geen doel op zich, maar wel een financieel minimum voor vrede en veiligheid. Zo krijgen de veiligheidsprofessionals niet alleen het loon maar ook de middelen om hun werk te kunnen doen. Meer dan ooit zoekt Defensie de samenwerking met bedrijfsleven, samenleving, en Europa. De defensie- en veiligheidssector met haar bedrijven en kennisinstellingen staat klaar om de handschoen mee op te pakken. De uitdagingen zijn groot, maar de overheid staat er niet alleen voor. (photo credits: Defensie.nl)

“Het is goed dat het coalitieakkoord en de Voorjaarsnota concreet in deze openbare Defensienota 2022 worden uitgewerkt. Niet alleen de coalitie, maar de hele politiek erkent het belang van een goed uitgeruste krijgsmacht.”
Ron Nulkes, directeur stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid

Technische en industriële basis

Voor bepaalde behoeftes zal Defensie over de grens moeten kijken, maar bij veel uitdagingen uit de Defensienota heeft Nederland oplossingen paraat: de Nederlandse defensie technologische en industriële basis. Nederland springt er wereldwijd uit op marinebouw, lucht- en ruimtevaart, en sensortech, maar ook op grondgebonden en medische techniek hebben we hoogwaardige kennis in huis. Waar geen eindproducten binnen onze grenzen kunnen worden gebouwd, kunnen Nederlandse bedrijven prima aansluiten bij de buitenlandse eindproducenten.

Samenwerken voor het doel

Samenwerking met het bedrijfsleven en kennisinstituten blijft essentieel, en Defensie biedt daar handvatten voor. De maatregelen uit de Defensie Industrie Strategie van 2018 worden verder “uitgewerkt en uitgevoerd”: uitstekend nieuws. Ook voor de toekomst zien we goede stappen: “Defensie werkt aan een uitvoeringsagenda om focus en concretisering aan te brengen in de Strategische Kennis- en Innovatieagenda 2021-2025.” De NIDV pleit daarnaast nog steeds voor  een defensiebrede voorziening waarmee marktcreatie en launching customership kunnen worden bekostigd.

Europa en de sector

Samenwerking in de NAVO en EU is een goede zaak. Daar dragen we als sector graag aan bij, bijvoorbeeld via projecten van het Europees Defensiefonds of in reacties op gezamenlijke aanbestedingen. Dat Nederland cofinanciering voor Europese capaciteitsontwikkeling versterkt is bijzonder vermeldenswaardig. De Defensienota wordt hier aangevuld door de Europese top van gisteren (31 mei). Deze zette uiteen hoe de EU de NAVO wil versterken en aanvullen; via gezamenlijke inkoop, maar ook door versterking van de Europese defensie– en veiligheidssector, met alle bedrijven die daar een rol in kunnen spelen. Dat de Europese Raad de Europese Investeringsbank nadrukkelijk een rol wil toedichten voor de financiering van de defensie- en veiligheidsindustrie in Europa, is winst: veiligheid gaat ons allen aan, ook de banken.

Samen met Defensie zetten de NIDV-bedrijven de schouders eronder om de DN2022 te helpen uit te voeren. De NIDV wenst alle betrokkenen bij de uitvoering veel succes toe.