Het partnerschap Dutch Naval Design (DND) tussen Defensie, industrie en kennisinstituten hield 1 maart op het IDL Rijswijk haar workshop over verschillende thematische roadmaps.

Ook veel NIDV-bedrijven waren aanwezig. Thema’s waren onder meer Energy & Mobility, Digital twinning, Smart maintenance en Survivability. Op de foto: Michel Janssen, plaatsvervangend Hoofd afdeling Maritieme Systemen bij DMO gaf uitleg over de doelstelling DND en de samenwerkingsovereenkomst, mede ondertekend door NIDV.

Laatste nieuws