Angelien Eijsink heeft haar voorzitterschap van de NIDV met ingang van heden neergelegd. Zij zag in haar rol onvoldoende ruimte om veranderingen door te voeren die zij nodig acht in het belang van de NIDV.

Het NIDV-bestuur dankt Angelien voor haar inzet. Haar taken worden waargenomen door Michiel van der Maat.

Aankomende evenementen

Laatste nieuws