NIDV en haar counterpart BDSV uit Duitsland organiseerden vandaag een industriedag in het kader van de nauwe militaire samenwerking tussen beide landen. Een aantal hoogwaardigheidsbekleders uit beide landen nam het woord.

Zo spraken tijdens het plenaire deel namens beide landen de staatssecretarissen van Defensie, Benedikt Zimmer en Barbara Visser. De heer Zimmer adviseerde onder meer de focus te leggen op grote Europese Defensie projecten en het EDF, waarbij internationale samenwerking van vitaal belang is. Mevrouw Visser onderstreepte dit en gaf tevens het belang aan van meer contact tussen de Defensie- en Veiligheidsindustrie van beide landen. De operationele en projectmatige samenwerking tussen beide Defensie-organisaties is reeds goed en zelfs toonaangevend in Europa.

Vice Admiraal Arie Jan de Waard, directeur DMO, sprak namens Defensie Nederland en Duitsland over het goede wederzijdse vertrouwen tussen beide landen, waardoor er een level-playing-field is gecreëerd en er een zeer efficiënte samenwerking op zowel het maritieme, land, als luchtdomein is gecreëerd. Hier zijn ook goede voorbeelden te noemen zoals bij de militaire samenwerking met het Nederlandse marineschip JSS Zr.Ms Karel Doorman.

Het Joint Support Ship Zr.Ms. Karel Doorman is een voorbeeld van een succesvolle samenwerking tussen Nederland en Duitsland.

De Waard dringt tevens aan op versnelling van de samenwerking tussen beide landen. Er moet nu worden gehandeld! Defensie, industrieën en kennisinstituten van beide landen werken reeds samen aan strategische doelen om toekomstige compatibiliteit in Europa verder te versterken. Belangrijke elementen zijn daarbij het streven naar meer standaardisatie en economy of scale. Ook stond hij stil bij het belang van de EDF programma’s en ingediende voorstellen, waarbij vooral ook MKB bedrijven goed moeten aansluiten.

De Nederlandse Ambassadeur in Duitsland, de heer Wepke Kingma, benadrukte het toenemende belang van het verkrijgen van de hoogste standaard van militair materieel en het versterken van industriële samenwerking, zodat een leidende positie op het gebied van innovatie wordt verkregen. De heer Dirk Brengelmann, de Duitse Ambassadeur in Nederland, complimenteert de NIDV en BDSV voor hun initiatieven om de wederzijdse Duits-Nederlandse industriële belangen te versterken. Er is potentieel voor meer en beide Ambassadeurs bieden graag hun ondersteuning hiervoor aan.

Businesskansen voor MKB-bedrijven

De Defensie- en Veiligheidsindustrie van beide landen zijn uiteraard ook nauw betrokken bij dit event. Via roundtable-sessies is de mogelijkheid geboden aan het MKB uit beide landen om nader met vier OEMs in contact te treden. Thales Nederland en Duitsland, Damen Schelde Naval Shipbuilding, ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) en Airbus Helicopters hebben met 32 MKB-bedrijven kennisgemaakt en met elkaar besproken welke businesskansen men met elkaar ziet.