Welke kansen biedt de nieuwe EU-begroting?

Het nieuwe zevenjarige Meerjarig Financieel Kader (MFK) zal vanaf 2021 van start gaan. In deze EU-begroting zijn meerdere Europese programma’s en instrumenten beschikbaar, die kansen bieden voor het Nederlandse bedrijfsleven.

Mogelijkheden voor EU-fondsen zijn momenteel in Nederland echter onderbelicht. Deze notitie beoogt bekendheid van deze fondsen bij het Nederlandse bedrijfsleven te vergroten. Naast de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kunnen ook financiële intermediairs en Invest-NL, die als bemiddelaar optreden tussen bedrijven en de Europese Investeringsbank, hier een rol in spelen.

Dit document van VNO-NCW MKB-Nederland geeft een overzicht van de verschillende EU-instrumenten en programma’s, hoe ze opgebouwd zijn, wat de mogelijkheden voor het bedrijfsleven zijn en hoe aanspraak kan worden gemaakt op de programma’s. Specifiek kijken we naar de mogelijkheden voor het mkb. Het overzicht is gestructureerd aan de hand van de vier voor het bedrijfsleven relevante onderdelen van het MFK.

Bron: VNO-NCW MKB-Nederland