Defensie blijft flink investeren! Met Prinsjesdag en de Rijksbegroting 2021 heeft Defensie ook haar Defensie Projectenoverzicht (DPO) 2020 gepubliceerd waarin het aantal aangekondigde en lopende projecten wordt uitgebreid van 93 projecten naar 108. Hiermee is ook het totale volume van projecten uitgebreid, die vanaf 2021 via het materieelbegrotingsfonds worden gefinancierd.

De toename aan projecten in het overzicht illustreert de voortgang van het investeringsprogramma van Defensie. Ondanks dat zijn er ook nog steeds harde keuzes gemaakt waarvoor onvoldoende middelen beschikbaar zijn.

Het DPO behoort tot een van de meest interessante documenten voor industrie en kennisinstellingen, de NIDV roept haar deelnemers dan ook op om goed kennis van dit document te nemen. Dit jaarlijkse document geeft inzicht in de status van alle lopende en aankomende projecten van boven de 25 miljoen Euro. Daarnaast worden bij verschillende projecten toelichting gegeven wanneer deze zijn vertraagd of inhoudelijk zijn gewijzigd.

Resultaten investeringsprogramma Defensie

Het investeringsprogramma van Defensie is zichtbaar in de stijgende investeringsquote van 18,9 % over 2018 naar 23,9 % over 2019 en een stijging van de aangegane verplichtingen met 459 miljoen euro ten opzichte van 2018. Sinds het Defensie Projectenoverzicht (DPO) september 2019 is Defensie met 11 nieuwe DPO-projecten gestart, zoals de aanvulling van de inzetvoorraad Patriot PAC 3 raketten, hulpvaartuigen voor het Commando Zeestrijdkrachten en Medium Range Air Defence interceptiecapaciteit. Ook zijn er diverse contracten voor levering van materieel afgesloten, zoals voor het Combat Support Ship en voor nieuwe militaire diesel-quads.

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke Business Development Manager bij de NIDV.

Maritiem/Koninklijke Marine: Maarten Lutje Schipholt. M.lutjeschipholt@nidv.eu
Vliegende systemen/Koninklijke Luchtmacht: Peter Huis in’t Veld. P.huisintveld@nidv.eu
Grondgebonden/Koninklijke Landmacht: Stefan Schaafsma. Sj.schaafsma@nidv.eu
IT/Digitaal: Harry de Groot. H.degroot@nidve.eu

Aankomende evenementen

Laatste nieuws

Nieuws: 25-09-2023

Discussies en contactmomenten tijdens Nederland-Zweden Innovation Days

Op 20, 21 en 22 september vonden de NL/ZWE Industry & Innovation days plaats, dit keer in Nederland (Den Haag). Dit evenement vindt jaarlijks plaats op basis van de in 2019 getekende MOU tussen NIDV en haar Zweedse counterpart SOFF. Dit jaar was het thema ‘Raising production and Supply chain resilience’. Als gastheer voor het VIP onderdeel van het programma op woensdagmiddag trad op Ambassadeur Johannes Oljelund. Op donderdag waren er paneldiscussies en matchmaking tussen de NL en ZWE industrie. Het event werd op vrijdag afgesloten met bedrijfsbezoeken aan de firma Robin Radar en kennisinstituut TNO Ypenburg.  
Internationaal|NIDV nieuws

Nieuws: 15-09-2023

Terugblik: kennis, productie, en overheid op DSEI

De Defence and Security Equipment International (DSEI) van 12 tot 15 september is vandaag succesvol afgerond. Het gezamenlijk paviljoen van ministeries, bedrijfsleven en kennisinstellingen was de hele week de spil van de Nederlandse aanwezigheid. Een bijzonder visitekaartje voor de kwaliteiten van de Nederlandse aanpak was Zr. Ms. De Ruyter aan de wal.
Handel en export|Algemeen

Nieuws: 13-09-2023

Masterclass Europees Defensiefonds: de stap van óf naar hoe

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en NIDV organiseerden 12 september een masterclass voor het Europees Defensiefonds (EDF) op de Frederikkazerne in Den Haag. Bijna 50 vertegenwoordigers van bedrijven en kennisinstellingen maakten een verdiepingsslag in dit programma voor een Europese defensiekennisbasis.
NIKAG|Europees Defensie Fonds|NIDV nieuws