Defensie blijft flink investeren! Met Prinsjesdag en de Rijksbegroting 2021 heeft Defensie ook haar Defensie Projectenoverzicht (DPO) 2020 gepubliceerd waarin het aantal aangekondigde en lopende projecten wordt uitgebreid van 93 projecten naar 108. Hiermee is ook het totale volume van projecten uitgebreid, die vanaf 2021 via het materieelbegrotingsfonds worden gefinancierd.

De toename aan projecten in het overzicht illustreert de voortgang van het investeringsprogramma van Defensie. Ondanks dat zijn er ook nog steeds harde keuzes gemaakt waarvoor onvoldoende middelen beschikbaar zijn.

Het DPO behoort tot een van de meest interessante documenten voor industrie en kennisinstellingen, de NIDV roept haar deelnemers dan ook op om goed kennis van dit document te nemen. Dit jaarlijkse document geeft inzicht in de status van alle lopende en aankomende projecten van boven de 25 miljoen Euro. Daarnaast worden bij verschillende projecten toelichting gegeven wanneer deze zijn vertraagd of inhoudelijk zijn gewijzigd.

Resultaten investeringsprogramma Defensie

Het investeringsprogramma van Defensie is zichtbaar in de stijgende investeringsquote van 18,9 % over 2018 naar 23,9 % over 2019 en een stijging van de aangegane verplichtingen met 459 miljoen euro ten opzichte van 2018. Sinds het Defensie Projectenoverzicht (DPO) september 2019 is Defensie met 11 nieuwe DPO-projecten gestart, zoals de aanvulling van de inzetvoorraad Patriot PAC 3 raketten, hulpvaartuigen voor het Commando Zeestrijdkrachten en Medium Range Air Defence interceptiecapaciteit. Ook zijn er diverse contracten voor levering van materieel afgesloten, zoals voor het Combat Support Ship en voor nieuwe militaire diesel-quads.

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke Business Development Manager bij de NIDV.

Maritiem/Koninklijke Marine: Maarten Lutje Schipholt. M.lutjeschipholt@nidv.eu
Vliegende systemen/Koninklijke Luchtmacht: Peter Huis in’t Veld. P.huisintveld@nidv.eu
Grondgebonden/Koninklijke Landmacht: Stefan Schaafsma. Sj.schaafsma@nidv.eu
IT/Digitaal: Harry de Groot. H.degroot@nidve.eu

Aankomende evenementen

Laatste nieuws

Nieuws: 25-11-2022

Defensie’s Ruimtevaartagenda is uit!

Vandaag is de lang verwachte Defensie Ruimte Agenda goedgekeurd door de ministerraad. Het wachten blijkt de moeite waard te zijn geweest: er ligt nu een heldere agenda waarin Defensie onderstreept dat de inrichting van de ruimte als vijfde operationele domein urgent is voor het informatiegestuurd optreden van onze strijdkrachten. Het gebruik van de ruimte is onmisbaar geworden voor het goed functioneren van onze krijgsmacht en onze maatschappij als geheel. Vanuit militaire optiek gaat het daarbij met name om het gebruik van satellieten die essentieel zijn voor navigatie, communicatie, positie- en tijdsbepaling, aardobservatie, en intelligence, surveillance and reconnaissance.
NPVS|Defensie|Algemeen

Nieuws: 21-11-2022

Grote uitdaging voor Koninklijke Marechaussee in Defensienota

Op 9 november heeft de Koninklijke Marechaussee een 60-tal NIDV-deelnemers gesproken over de uitdagingen en kansen die de Defensienota hen biedt. De presentatie van Commandant Koninklijke Marechaussee Luitenant-generaal Hans Leijtens en directeur Kennis, Strategie en Innovatie Brigade-generaal Jos Pieters gaf het startschot voor interessante dialoog met het publiek.
Defensie|NIDV nieuws

Nieuws: 19-11-2022

NEDS2022: drie dagen ook zakelijke aandacht voor vrede en veiligheid

Met een bijzonder succesvolle expositie heeft de NIDV de NEDS2022 in Ahoy op donderdag 17 november afgesloten. Maar liefst 3.500 bezoekers, 170 exposanten en 20 buitenlandse delegaties hebben hieraan bijgedragen.
NIDV nieuws