Defensie blijft flink investeren! Met Prinsjesdag en de Rijksbegroting 2021 heeft Defensie ook haar Defensie Projectenoverzicht (DPO) 2020 gepubliceerd waarin het aantal aangekondigde en lopende projecten wordt uitgebreid van 93 projecten naar 108. Hiermee is ook het totale volume van projecten uitgebreid, die vanaf 2021 via het materieelbegrotingsfonds worden gefinancierd.

De toename aan projecten in het overzicht illustreert de voortgang van het investeringsprogramma van Defensie. Ondanks dat zijn er ook nog steeds harde keuzes gemaakt waarvoor onvoldoende middelen beschikbaar zijn.

Het DPO behoort tot een van de meest interessante documenten voor industrie en kennisinstellingen, de NIDV roept haar deelnemers dan ook op om goed kennis van dit document te nemen. Dit jaarlijkse document geeft inzicht in de status van alle lopende en aankomende projecten van boven de 25 miljoen Euro. Daarnaast worden bij verschillende projecten toelichting gegeven wanneer deze zijn vertraagd of inhoudelijk zijn gewijzigd.

Resultaten investeringsprogramma Defensie

Het investeringsprogramma van Defensie is zichtbaar in de stijgende investeringsquote van 18,9 % over 2018 naar 23,9 % over 2019 en een stijging van de aangegane verplichtingen met 459 miljoen euro ten opzichte van 2018. Sinds het Defensie Projectenoverzicht (DPO) september 2019 is Defensie met 11 nieuwe DPO-projecten gestart, zoals de aanvulling van de inzetvoorraad Patriot PAC 3 raketten, hulpvaartuigen voor het Commando Zeestrijdkrachten en Medium Range Air Defence interceptiecapaciteit. Ook zijn er diverse contracten voor levering van materieel afgesloten, zoals voor het Combat Support Ship en voor nieuwe militaire diesel-quads.

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke Business Development Manager bij de NIDV.

Maritiem/Koninklijke Marine: Maarten Lutje Schipholt. M.lutjeschipholt@nidv.eu
Vliegende systemen/Koninklijke Luchtmacht: Peter Huis in’t Veld. P.huisintveld@nidv.eu
Grondgebonden/Koninklijke Landmacht: Stefan Schaafsma. Sj.schaafsma@nidv.eu
IT/Digitaal: Harry de Groot. H.degroot@nidve.eu

Aankomende evenementen

Laatste nieuws

Nieuws: 17-03-2023

NATO Investment Fund komt mogelijk naar Amsterdam

De militaire alliantie beslist volgens betrokkenen vrijdag of het Nato Investment Fund voor start-ups naar de hoofdstad komt. Het zou een belangrijke stimulans voor de Nederlandse techsector kunnen zijn, als het doorgaat.
Internationaal|Industrie Nieuws

Nieuws: 16-03-2023

Innovatiemissie naar Frankrijk met RVO

Een Nederlandse delegatie van Defensie, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, en het gouden ecosysteem voor Defensie en Veiligheid is tot vandaag te gast in Parijs op de EDF-Innovatiemissie, met als gastheer het Agence de l’innovation de défense. Met 100 aanwezigen uit Nederland en Frankrijk zet de samenwerking hier nieuwe stappen.
NIKAG|Europees Defensie Fonds|Algemeen

Nieuws: 14-03-2023

Gouden Driehoek bundelt krachten in lasercommunicatie

De Nederlandse technologie-ontwikkelaars en -producenten Demcon en VDL Groep bundelen hun activiteiten voor lasersatellietcommunicatie in FSO Instruments. Met de oprichting van dit eerste technologiebedrijf in Nederland voor lasersatellietcommunicatie wordt voortgebouwd op baanbrekende technologie die TNO heeft ontwikkeld in samenwerking met bedrijven, waaronder Demcon en VDL. Dat past in het Nederlandse streven om een positie te bekleden als wereldmarktleider voor de serieproductie van hoogwaardige FSO (free-space optics) instrumenten voor lasersatellietcommunicatie, waarvoor concrete belangstelling bestaat bij Amerikaanse en Europese bedrijven.
NPVS|Gouden Ecosysteem|Industrie Nieuws