Defensie blijft flink investeren! Met Prinsjesdag en de Rijksbegroting 2021 heeft Defensie ook haar Defensie Projectenoverzicht (DPO) 2020 gepubliceerd waarin het aantal aangekondigde en lopende projecten wordt uitgebreid van 93 projecten naar 108. Hiermee is ook het totale volume van projecten uitgebreid, die vanaf 2021 via het materieelbegrotingsfonds worden gefinancierd.

De toename aan projecten in het overzicht illustreert de voortgang van het investeringsprogramma van Defensie. Ondanks dat zijn er ook nog steeds harde keuzes gemaakt waarvoor onvoldoende middelen beschikbaar zijn.

Het DPO behoort tot een van de meest interessante documenten voor industrie en kennisinstellingen, de NIDV roept haar deelnemers dan ook op om goed kennis van dit document te nemen. Dit jaarlijkse document geeft inzicht in de status van alle lopende en aankomende projecten van boven de 25 miljoen Euro. Daarnaast worden bij verschillende projecten toelichting gegeven wanneer deze zijn vertraagd of inhoudelijk zijn gewijzigd.

Resultaten investeringsprogramma Defensie

Het investeringsprogramma van Defensie is zichtbaar in de stijgende investeringsquote van 18,9 % over 2018 naar 23,9 % over 2019 en een stijging van de aangegane verplichtingen met 459 miljoen euro ten opzichte van 2018. Sinds het Defensie Projectenoverzicht (DPO) september 2019 is Defensie met 11 nieuwe DPO-projecten gestart, zoals de aanvulling van de inzetvoorraad Patriot PAC 3 raketten, hulpvaartuigen voor het Commando Zeestrijdkrachten en Medium Range Air Defence interceptiecapaciteit. Ook zijn er diverse contracten voor levering van materieel afgesloten, zoals voor het Combat Support Ship en voor nieuwe militaire diesel-quads.

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke Business Development Manager bij de NIDV.

Maritiem/Koninklijke Marine: Maarten Lutje Schipholt. M.lutjeschipholt@nidv.eu
Vliegende systemen/Koninklijke Luchtmacht: Peter Huis in’t Veld. P.huisintveld@nidv.eu
Grondgebonden/Koninklijke Landmacht: Stefan Schaafsma. Sj.schaafsma@nidv.eu
IT/Digitaal: Harry de Groot. H.degroot@nidve.eu

Aankomende evenementen

Laatste nieuws