Defensie gaat nog nauwer samenwerken met partners op het gebied van marinebouw en alle (technologische) platformontwikkelingen die daarbij komen kijken. Onder de vlag van Dutch Naval Design (DND) gaan de partijen onder meer gezamenlijk onderzoek doen met als doel een doorslaggevend operationeel effect te creëren voor toekomstige schepen.

Aan het samenwerkingsverband doen niet alleen de industrie, maar ook de kennisinstituten TNO, het MARIN en het NLR en verder de TU Delft mee. Gezamenlijk vormen zij het zogeheten Gouden Ecosysteem van het Nederlandse Marinebouwcluster. De samenwerkingsovereenkomst werd vrijdag 21 mei onder meer door NIDV ondertekend als vertegenwoordiger van de industrie. “Ik zie uit naar de samenwerking binnen DND en de verdere concrete uitwerking van de bijbehorende maritieme roadmaps waarbij ook de industrie nu vroegtijdig is betrokken”, aldus Ron Nulkes – directeur NIDV.

Ik zie uit naar de samenwerking binnen DND en de verdere concrete uitwerking van de bijbehorende maritieme roadmaps waarbij ook de industrie nu vroegtijdig is betrokken

Het idee voor het samenwerkingsverband bestaat al enkele jaren. De publicatie van de Defensie Industrie Strategie in 2018 en plannen voor maritieme projecten in het kader van de DoorOntwikkeling KrijgsMacht (DOKM) voor het komende maritieme decennium, gaven aanleiding de samenwerking te intensiveren. Duidelijk was dat de ontwikkeling en toepassing van innovaties op militair maritiem platform gebied achter dreigden te blijven. Ook zijn nieuwe mogelijkheden voor financiering ontstaan binnen en buiten Defensie die om gezamenlijke aanpak en regie vragen.

Proces verbeteren

Het platform Dutch Naval Design moet dit proces nu verbeteren en versnellen. Dat gebeurt door de krachten en kennis te bundelen en een duidelijkere richting en focus te bepalen op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.

De partijen in het marinebouwcluster hebben elkaar daarbij nodig. Niemand kan het alleen. We kijken uit naar een mooie samenwerking met onze partners om onze kennis en capaciteiten te bundelen

Volgens de plaatsvervangend directeur van de Defensie Materieel Organisatie is er een steeds breder palet aan technologieontwikkeling en nieuwe kennisgebieden. “De partijen in het marinebouwcluster hebben elkaar daarbij nodig. Niemand kan het alleen. We kijken uit naar een mooie samenwerking met onze partners om onze kennis en capaciteiten te bundelen”, aldus generaal-majoor Ivo de Jong.

Aankomende evenementen

Laatste nieuws

Nieuws: 12-10-2021

NIDV Marinebouw Cluster Jaarbijeenkomst bij CZSK te Den Helder

Nagenoeg alle 43 NMC-bedrijven waren aanwezig in Den Helder voor de NMC-jaarbijeenkomst 2021 op 12 oktober in Den Helder. Gastheer was het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK) waarmee vooraf een aantrekkelijk en informatief programma was samengesteld. Er is onder meer gesproken over nationale maritieme defensieprojecten, internationale maritieme ontwikkelingen, Topsectoren, het Europees Defensie Fonds (EDF) en het Maritieme Masterplan. Hoogtepunten waren de aanbieding van het NMC-ambitiedocument aan C-ZSK VADM René Tas en de geboden fysieke netwerkmogelijkheden dankzij de voortreffelijke logistieke ondersteuning van CZSK
NMC|NIDV nieuws

Nieuws: 10-09-2021

Tas neemt leiding marine over van Kramer

“We zeggen vaak: ‘de juiste man op de juiste plaats’. Volgens mij ging dat over jou.” Dat zei Commandant Zeestrijdkrachten vice-admiraal Rob Kramer vandaag in Den Helder tegen zijn ranggenoot Rene Tas. Hij nam het roer over van Kramer en is nu de leider van de Koninklijke Marine.
NMC|Defensie|Algemeen

Nieuws: 15-07-2021

Damen voltooit onderhoud en modernisering van Zr.Ms. Snellius

Damen Shipyards Den Helder heeft op 14 juli 2021 de Zr.Ms. Snellius, na haar mid-life update, weer overgedragen aan de Koninklijke Marine. De werkzaamheden aan het hydrografische opnemingsvaartuig omvatten een complex en divers programma van werkzaamheden, waarvan de voltooiing bijna een jaar in beslag heeft genomen, Het schip is eerder dan de overeengekomen datum opgeleverd.
NMC|Defensie|Industrie Nieuws