Defensie gaat nog nauwer samenwerken met partners op het gebied van marinebouw en alle (technologische) platformontwikkelingen die daarbij komen kijken. Onder de vlag van Dutch Naval Design (DND) gaan de partijen onder meer gezamenlijk onderzoek doen met als doel een doorslaggevend operationeel effect te creëren voor toekomstige schepen.

Aan het samenwerkingsverband doen niet alleen de industrie, maar ook de kennisinstituten TNO, het MARIN en het NLR en verder de TU Delft mee. Gezamenlijk vormen zij het zogeheten Gouden Ecosysteem van het Nederlandse Marinebouwcluster. De samenwerkingsovereenkomst werd vrijdag 21 mei onder meer door NIDV ondertekend als vertegenwoordiger van de industrie. “Ik zie uit naar de samenwerking binnen DND en de verdere concrete uitwerking van de bijbehorende maritieme roadmaps waarbij ook de industrie nu vroegtijdig is betrokken”, aldus Ron Nulkes – directeur NIDV.

Ik zie uit naar de samenwerking binnen DND en de verdere concrete uitwerking van de bijbehorende maritieme roadmaps waarbij ook de industrie nu vroegtijdig is betrokken

Het idee voor het samenwerkingsverband bestaat al enkele jaren. De publicatie van de Defensie Industrie Strategie in 2018 en plannen voor maritieme projecten in het kader van de DoorOntwikkeling KrijgsMacht (DOKM) voor het komende maritieme decennium, gaven aanleiding de samenwerking te intensiveren. Duidelijk was dat de ontwikkeling en toepassing van innovaties op militair maritiem platform gebied achter dreigden te blijven. Ook zijn nieuwe mogelijkheden voor financiering ontstaan binnen en buiten Defensie die om gezamenlijke aanpak en regie vragen.

Proces verbeteren

Het platform Dutch Naval Design moet dit proces nu verbeteren en versnellen. Dat gebeurt door de krachten en kennis te bundelen en een duidelijkere richting en focus te bepalen op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.

De partijen in het marinebouwcluster hebben elkaar daarbij nodig. Niemand kan het alleen. We kijken uit naar een mooie samenwerking met onze partners om onze kennis en capaciteiten te bundelen

Volgens de plaatsvervangend directeur van de Defensie Materieel Organisatie is er een steeds breder palet aan technologieontwikkeling en nieuwe kennisgebieden. “De partijen in het marinebouwcluster hebben elkaar daarbij nodig. Niemand kan het alleen. We kijken uit naar een mooie samenwerking met onze partners om onze kennis en capaciteiten te bundelen”, aldus generaal-majoor Ivo de Jong.

Laatste nieuws

Nieuws: 03-07-2023

Maritiem Masterplan goedgekeurd door Nationaal Groeifonds

Op 30 juni heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat van het Nationaal Groeifonds €210 miljoen toegekend gekregen, waarvan €110 miljoen voorwaardelijk, voor de uitvoering van het Maritiem Masterplan. Dit plan heeft als doel de energietransitie in de maritieme sector te versnellen: een stap die de ontwikkeling, bouw en ingebruikname van betrouwbare en concurrerende klimaatneutrale demonstratieschepen versnelt.
NMC|Innovatie|Algemeen

Nieuws: 29-06-2023

Contract ondertekend voor nieuwe Anti Submarine Warfare Fregatten

Den Helder, 29 juni 2023 – Defensie, Damen en Thales hebben op de eerste dag van de Marinedagen/Sail in Den Helder het contract ondertekend voor het ontwerp, de bouw en de levering van vier Anti Submarine Warfare (ASW)-Fregatten; twee zijn bestemd voor Nederland en twee voor België. De overeenkomst werd op Zr.Ms. Karel Doorman getekend door de staatssecretaris van Defensie Christophe van der Maat, Damen Shipyards Group CEO Arnout Damen, Damen Naval Managing Director Roland Briene en Thales Nederland CEO Gerben Edelijn.
NMC|Defensie|Industrie Nieuws

Nieuws: 12-05-2023

Nederlandse toptech in Noord-Europees verband: een update over NNSC

Een sterke Nederlandse maritieme industriële basis in Europees verband krijgt steeds verder vorm in de samenwerking Northern Naval Shipbuilding Cooperation (NNSC). Formeel doel: “het versterken van het Noord-Europese Maritieme Ecosysteem door samenwerking tussen landen en bedrijfsleven om beschikbaarheid en voorraad van kritieke technologie voor militair gebruik te waarborgen.” Geen gebrek aan ambitie, hoog tijd voor een korte update.
NMC|Europa|Algemeen