Gisteren vond de jaarlijkse verantwoordingsdag plaats. Op Verantwoordingsdag leggen ministeries verantwoording af over de financiën en het gevoerde beleid van 2020. Defensie heeft daarvoor haar jaarverslag 2020 gepresenteerd. In dat kader is de afwijkingsrapportage t.o.v. het DPO 2020 eveneens een relevant document.

De afwijkingsrapportage geeft een overzicht van 23 projecten waarbij een significante wijziging is opgetreden in scope, product, tijd of geld ten opzichte van het Defensie Projectenoverzicht (DPO) 2020.

Het afgelopen jaar  betrof het hier onder meer de projecten Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen (DVOW), Mobiele energievoorziening t.b.v. grondgebonden optreden, Midlife Upgrade Landing Craft Utility (MLU LCU), Verwerving Softkill Torpedo Defensiesysteem, Midlife Update Fennek, Levensduurverlenging MASS-radars en Vervanging Medium Power Radars in Wier en Nieuw Milligen. In het DPO 2020 waren 108 materieel-, vastgoed- en IT-projecten opgenomen.

De investeringen in middelen zijn onder andere zichtbaar in de stijgende investeringsquote die van 17,3% in 2017 naar 24,6% over 2020 is toegenomen. Ook is het aantal projecten in uitvoering flink gestegen: in het Defensie Projectenoverzicht (DPO) van 2020 waren 82 materieelprojecten opgenomen, tegen 49 in 2017. En dit aantal stijgt nog steeds. Sinds het DPO 2020 zijn we met 12 nieuwe projecten gestart.

In de “voorzien-in keten”, de keten van mensen en activiteiten die Defensie voorzien van nieuw materieel, vastgoed of IT, wordt hard gewerkt om de investeringen om te zetten in de voor Defensie zo hard benodigde middelen. Zo zijn diverse contracten voor levering van materieel afgesloten, bijvoorbeeld voor de 127mm-kanons van de LC-fregatten en voor de Midlife Update van het CV-90 gevechtsvoertuig. Bijzonder vermeldenswaardig is het contract voor het programma Grensverleggende IT (GrIT) dat na lange voorbereiding aan het eind van 2020 is gesloten

Momenteel zijn veel projecten in uitvoering hetgeen veel vergt van de “voorzien-in keten”. Met nieuwe werkvormen waarbij eerder en meer geïntegreerd wordt samengewerkt, zoals concurrent design, versnelt Defensie waar mogelijk.

De NIDV overlegt periodiek met Defensie over de voortgang van projecten om haar deelnemers zo goed mogelijk van dienst te zijn. De NIDV heeft naar Defensie toe een adviserende rol om de Nederlandse industrie zo goed mogelijk te betrekken.

Bericht Defensie